Velkakriisin hoitaminen Euroopassa otti viime yön aikana ison askeleen eteenpäin. Kaikkien EU-maiden kesken sovittiin illalla toimenpiteistä pankkisektorin vakauttamiseksi ja euromaiden pääministerit hieroivat yön aikana ratkaisut Kreikan velkakestävyyden parantamisesta, Euroopan rahoitusvakausvälineen muokkaamisesta ja euroalueen taloushallinnon vahvistamisesta.

Kreikan julkista velkaa leikataan noin 100 miljardilla eurolla leikkaamalla yksityisten sijoittajien hallussa olevista joukkovelkakirjalainoista 50 %. Leikkaus toteutetaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla velkakirjavaihdolla. Velkajärjestelyn tavoitteena on mahdollistaa Kreikan taloudellinen toipuminen ja paluu markkinoille tulevaisuudessa. Kreikan vakautusohjelmaan varataan ERVV:n ja IMF:n kautta yhteensä 130 miljardia euroa. Kreikka-ratkaisun aikaansaaminen oli osoitus siitä, että pakon edessä EU pystyy vaikeisiinkin päätöksiin.

EU-maiden pankeilta vaaditaan aiempaa vahvempaa vakavaraisuutta. Arvioiden mukaan tämä tarkoittaa noin 106,5 miljardin euron pääomitustarvetta. Ensisijaisesti pankit hakevat pääomat markkinoilta, toissijaisesti niiden kotivaltiot pääomittavat pankkeja ja vasta viimeisenä keinona, jos tukea kotivaltiolta ei ole saatavissa, pääomitus olisi rahoitettava tiukoin ehdoin Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) lainalla. Finanssivalvonnan mukaan suomalaispankit eivät tarvitse vakavaraisuuden vahvistamista.

Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) kapasiteetti otetaan tehokkaampaan käyttöön. Suomen ja muiden euromaiden takuusvastuut eivät kasva, vaan vahvistaminen perustuu ERVV:n toimintatavan muutokseen. Lisäksi muutokset mahdollistavat sen, että vahvasti ylijäämäiset maat kuten Kiina voivat auttaa IMF:n kautta euroalueen velkakriisin ratkaisemisessa. Näiden muutosten tavoitteena on estää velkakriisin leviäminen uusiin maihin. Tämän varmistamiseksi kokouksessa käsiteltiin Italian ja Espanjan voimakkaita toimia julkisen taloutensa sopeuttamiseksi.

Velkajärjestelyn vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin on pelätty joillakin tahoilla etukäteen. Aamupäivän hyvä pörssikurssikehitys Aasiassa ja Euroopassa näyttää vahvasti siltä, että yön aikana rakennettu kokonaispaketti  on helpottanut myös markkinoiden huolia. Etelä-Euroopan maiden velkakirjojen korot ovat olleet laskussa.

Velkakriisin aikana on vahvistunut yksituumaisuus siitä, että euroaluetta pitää vahvistaa. Vastaavaa kriisiä ei saa syntyä uudestaan. Rahaliitto tarvitsee myös talousliittoa, jossa budjettikurista pidetään yhdessä huoli. Sen suuntaan otettiin nyt merkittäviä askeleita. Kaikki euromaat ottavat vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiset alijäämä- ja velkakriteerit osaksi lainsäädäntöään ensi vuoden aikana. Talouspolitiikan perusteita yhdenmukaistetaan. Liiallisen alijäämän kanssa painivien maiden budjetteja arvioidaan tiukasti yhdessä.
 
ps. Onneksi olkoon EU:n komission uudelle varapuheenjohtajalle Olli Rehnille! 

Comment

required