Dagens Industri 8.3.2012

På 1500-talet utmanade reformisten Martin Luther påvedömet och den romersk-katolska kyrkan. Han motsatte sig tanken att frihet från Guds straff för begångna synder kan köpas för pengar.

Toomas Henrik Ilves, president i Estland, argumenterar i en kommande artikel i tidningen Policy Review att den pågående skuldkrisen i EU egentligen följer samma logik. Man bör inte kunna köpa sig ut ur gamla synder – i alla fall inte för lätt.

Den pågående EU-debatten är splittrad i två läger.

De ”lutheranska” reformisterna kräver strama regler för offentliga finanser. Först måste man följa regler, därefter kan man satsa på tillväxt.

De traditionella ”katolikerna” anser att man redan fört den strama linjen för långt. Det är dags att förlåta gamla synder och satsa på tillväxt. För att få i gång tillväxten måste EU-länderna vara solidariska med varandra.

Denna jämförelse är naturligtvis överförenklad och orättvis, men något ligger det bakom den. I grund och botten är skuldkrisen en förtroendekris, en kris om hur gemensamma pengar ska behandlas.

Länder som har skött om sina offentliga finanser är frustrerade, och tycker att det är orättvist att de måste ge lån till eller gå i borgen för EU-stater som inte har följt gemensamma regler.

Det är inte populistiskt att kräva att regler följs. Det är däremot populistiskt att bryta regler för att försöka bli omvald.

EU är inte splittrat mellan nya och gamla medlemsländer, stora och små, fattiga och rika, protestanter och katoliker, eller nord och syd.

Det har blivit en splittring mellan länder som är konkurrenskraftiga och som sköter om sina offentliga finanser, och sådana som har problem med bägge.

Samtidigt måste vi beakta att EU länderna är totalt beroende av varandra.

Om det går dåligt för Grekland så påverkar det Sverige och Finland. Det är därför vi måste hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Luther påstod att frälsning inte följer av goda gärningar utan är en fri gåva av Gud.

Tja, här tror jag nog att många lutheraner hellre skakar hand med påven.

Om vi vill komma ut ur krisen så krävs det klara regler och goda gärningar. Tillväxt är inte en fri gåva. Amen!

”Om det går dåligt för Grekland så påverkar det Sverige och Finland. Det är därför vi måste hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem.”

Alexander Stubb är Europaoch handelsminister i Finland. Han skriver krönikor i Di var tredje torsdag.

Comment

required