Dagens Industri 27.3.2014

Det var en tuff vecka för den finländska regeringen. I budgetramen blev det strukturella förändringar samt mera besparingar och högre skatter. Vänsterförbundet avgick från sexpartiregeringen. Sextetten blev en kvintett.

Finland har drivit en hård linje under den ekonomiska krisen. Vi har krävt en stram budgetpolitik av andra EU länder. Nu var det dags att smaka på vår egna medicin.

Vår växande skuldberg utgör omkring 60 procent av bruttonationalprodukten. Det var dags att stoppa skuldspiralen. Alternativ fanns inte. Vi ville balansera våra statliga finanser samt behålla vårt kreditbetyg, AAA. Vad gjorde vi?

För det första justerade vi budgeten med 2,3 miljarder euro, motsvarande 20,5 miljarder kronor. Det blev ungefär 55 procent besparingar och 45 procent skattehöjningar. Tuffa beslut.

Det känns aldrig bra att dra ned på barnbidrag, inkomstrelaterade arbetlöshetspengar eller bistånd, men det fanns inga andra möjligheter. Lika obekvämt är det för en liberal borgare att höja skatter, oberoende om det är fråga om skatt på inkomst, kapital eller energi.

För det andra blev det strukturella förändringar. Största delen beslöts redan under hösten. Nu var det dags för implementeringen. ”The devil lies in the detail”, som man brukar säga.

Ett par dagar före budgetramen kom regeringen och oppositionen överens om att omorganisera hälso- och socialvården. Det var ett svårt paket med en massa regionala och nationella intriger och intressen.

Samtidigt lyckades man besluta om en pensionsreform som träder i kraft 2017. Målet är att man ska börja jobba tidigare, alltså studera snabbare, samtidigt som pensionsåldern gradvis stiger.

För det tredje kommer vi att sälja en del av statens ägodelar. På till salu-listan står fastigheter och aktier. Samtidigt krattar vi hem vinster från statens pensionsfonder. Av 1,9 miljarder euro använder vi 1,3 miljarder euro till att betala skulder. Ungefär 600 miljoner euro går till ett tillväxtpaket som stimulerar ekonomin.

Finlands problem var inte konjunkturbaserat, utan strukturellt. Visst dök vår ekonomi på grund av den ekonomiska krisen som startade 2008. Men samtidigt fick vi problem med vår industriella produktion.

Till saken hör att krisen i Ukraina slår hårt mot Finland. Ryssland är vår största handelspartner tillsammans med Sverige och Tyskland. Om den ryska ekonomin krymper påverkas naturligtvis Finlands ekonomi negativt.

Skogs- och pappersindustrin samt it-industrin, driven av Nokia, utmanades av Apples Ipad och Iphone. Nu hoppas vi på att det värsta är över. Samtidigt hoppas vi att våra strukturella förändringar biter.

 

Alexander Stubb är Europa- och handelsminister i Finland. Han skriver krönikor i Di var tredje torsdag.

Comments are closed.