Terveiset Brysselistä EU:n yleisten asioiden neuvostosta. Olemme mm. valmistelleet tulevaa Eurooppa-neuvostoa ja käyneet ensimmäiset kunnon keskustelut EU:n rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020. Suomen kanta Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyteen on ollut varsinkin mediassa esillä.
Ihmisten vapaa liikkuvuus ja sitä tukeva Schengen-sopimus ovat keskeinen osa Euroopan integraatiota. Schengen-alueella on yhteinen ulkorajavalvonta ja sen sisällä liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia. Ihmisten vapaan liikkuvuuden edellytyksenä on luonnollisesti, että Schengen-alueen ulkoraja toimii eikä alueelle tulla laittomasti.
Bulgaria ja Romania allekirjoittivat Schengen-sopimuksen 2007 osana EU:n jäseniksi liittymistä. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta uusiin maihin ennen kuin ne täyttävät Schengenin tekniset edellytykset.  Tämän vuoden kesäkuussa EU-maat totesivat yksimielisesti, että Bulgaria ja Romania ovat edistyneet ja niillä on riittävät valmiudet teknisen Schengen-säännöstön soveltamiseen. 
Suomi yhdessä Ranskan, Saksan ja Alankomaiden kanssa on ollut pitkään sitä mieltä, että Schengen-jäsenyyttä pitää tarkastella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. maiden edistyminen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja oikeuslaitoksen kehittämisessä. Tämä edistyminen ei ole ollut meistä vielä riittävää.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn johdolla on haettu tilanteeseen ratkaisua, joka sopisi kaikille. Van Rompuy ehdottaa kaksivaiheista ratkaisua: 
  1. Sisärajatarkastukset poistetaan Bulgarian ja Romanian meri- ja ilmarajoilta maaliskuun 2012 loppuun mennessä 
  2. Päätös sisärajatarkastusten poistamisesta maarajoilta tehdään viimeistään heinäkuun 2012 loppuun mennessä. 
Täsmensimme Suomen kantoja asiasta viime perjantaina hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Meille on tärkeintä taata mahdollisimman tehokas vaikuttaminen korruption torjunnan ja oikeuslaitoksen kehittämisessä. Siksi Suomi on valmis hyväksymään Van Rompuyn ehdottaman etenemistavan, mikäli Bulgaria ja Romania osoittavat konkreettista edistystä. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran komission raportissa helmikuussa 2012. Tulemme olemaan tässä erittäin tiukkoina tulevina kuukausina.
Schengen-kysymys on helppo linkittää Suomessa käytyyn keskusteluun erityisesti Romaniasta tulleista romanikerjäläisistä. Tässä on kyse väärinkäsityksestä. Romanialaisilla on EU-kansalaisina nytkin oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n sisällä, kunhan heillä on passi.

Comment

required