Tänään on uutisoitu Suomen torpanneen Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyden. Sisä- ja oikeusasianneuvostossa asiaa käsiteltiinkin, ja Suomea siellä edusti sisäministeri Päivi Räsänen. Hän esitti kokouksessa Suomen hallituksen ja eduskunnan kannan, jonka mukaan päätöstä Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen -alueeseen ei voitu vielä tehdä. Myös Hollanti oli samalla linjalla, ja koska Schengen -päätökset vaativat yksimielisyyttä, jäi asia pöydälle.

Halusiko Suomi taas kerätä kyseenalaista julkisuutta estämällä vapaata liikkuvuutta? Ei, vaan Suomen kanta asiassa on ollut johdonmukainen: olemme aina edellyttäneet Schengeniin pyrkiviltä mailta kykyä täysimääräiseen Schengen -säännösten soveltamiseen.

Vaikka Bulgarian ja Romanian on todettu täyttävän varsinaisen Schengen -arvioinnin tekniset kriteerit, on puutteita havaittu korruption vastaisessa taistelussa, rikollisuuden torjunnassa ja oikeusvaltiokehityksessä, mikä näkyy muun muassa vähemmistöjen asemassa ja oikeuslaitoksen toiminnassa. Näissä asioissa Bulgarialla ja Romanialla on siis vielä korjattavaa ja haluamme, että ne saadaan kuntoon, minkä jälkeen Schengenin mukaisesti sisärajatarkastukset voisivat poistua.

Kyseessä on vastaava asia kuin aikaisemmin euron kohdalla. Kannamme nyt valtavaa vastuuta siitä, että euron suojaksi luotua kasvu- ja vakaussopimusta ei noudatettu täydessä laajuudessaan, vaan useampien jäsenmaiden annettiin lipsua sen säännöistä. Nyt näemme holtittoman velanoton seuraukset emmekä tiedä, kuinka syvä ja pitkittynyt velkakriisistä lopulta tulee.

Niinpä toivomme, että vapaan liikkuvuuden ja Schengenin sääntöihin suhtauduttaisiin yhtä vakavasti kuin euron sääntöihin olisi aikanaan pitänyt suhtautua. Vapaa liikkuvuus on luottamukseen pohjautuva EU:n perusarvo, jota saavuttamisen jälkeen tulee aktiivisesti puolustaa ja siihen liittyviä poikkeuksia soveltaa vain äärimmäisissä tilanteissa.

En nimittäin halua, että vapaasta liikkuvuudesta jouduttaisiin joskus taistelemaan tai jopa luopumaan sen vuoksi, että olemme itse lipsuneet sopimistamme säännöistä. Ystäväni, Ruotsin ulkoministeri Carl Bildt totesikin eilen sattuvasti twiitissään: ”Free spirits in free societies will shape our futures. Closed societies are closing their future.” Huolehditaan siis siitä, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan, jotta voimme nauttia vapaan yhteiskunnan ja liikkuvuuden tuomista eduista. Kannatan lämpimästi Bulgarian ja Romanian Schengen -jäsenyyttä ja toivon sen toteutuvan mahdollisimman pian, kunhan ongelmakohtiin puututaan ja tarvittavat uudistukset tehdään.

Comment

required