Viikko alkoi EU:n kauppaministereiden kokouksella Brysselissä. Kokouksen asialista on hyvä läpileikkaus EU:n pöydällä olevista kauppapoliittisista asioista. Käsittelimme WTO:n kauppaneuvotteluja, Venäjän WTO-jäsenyysneuvotteluja, EU:n ja Intian sekä EU:n ja Ukrainan vapaakauppaneuvotteluja ja eteläisen Välimeren alueen haasteita.

Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa käytävät Dohan kauppaneuvottelut ovat kriittisessä vaiheessa, ja se kuului kokouksen puheenvuoroissa. Yleinen tunnelma oli kuitenkin, että EU:n tulee jatkaa pyrkimystä etsiä ulospääsyä umpikujasta. Totesin omassa puheenvuorossani, että nyt on syytä vetää tilanteesta johtopäätökset ja harkita eri etenemisvaihtoehtoja. Emme voi talouskriisin oloissa jatkaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jatkotyössä on otettava huomioon, että palvelut ja tuotteet linkittyvät entistä läheisemmin toisiinsa ja rajantakaiset esteet ovat lisääntymässä. Nyt on pelastettava se, mikä pelastettavissa on ja luotava uusia ratkaisuja.

Venäjän WTO-jäsenyysneuvotteluista totesimme neuvottelutilanteen. Neuvotteluissa on avoinna enää muutama kysymys, joista kuulimme ratkaisuvaihtoehdot. Venäjän WTO-jäsenyys on yksi Suomen tärkeimmistä kauppapoliittisista prioriteeteista, joten toivoin neuvotteluissa päästävän ratkaisuun joulukuun WTO-ministerikokoukseen mennessä. Venäjän jäsenyys olisi WTO:llekin merkittävä edistysaskel. Suomen kannalta neuvottelujen tärkein kysymys oli ratkaisun löytyminen Venäjän asettamiin puun vientitulleihin. Saavutetun ratkaisun mukaan Venäjä laskee WTO-liittymisen myötä lehti- ja havupuun vientitulleja neljännekseen – puoleen nykyisestä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten monenkeskinen kauppajärjestelmä tuottaa kaikkien kannalta hyödyllisiä ratkaisuja.

EU:n ja Intian vapaakauppaneuvotteluissa tavoitteena on ratkaisun löytyminen helmikuun EU-Intia-huippukokoukseen mennessä. EU:n ja Intian välisellä vapaakauppasopimuksella olisi myös maailmanlaajuista merkitystä.  Neuvottelut ovat vielä monelta osin auki, ja EU-puoli ei ole ollut täysin tyytyväinen Intian tarjouksiin. Myös Suomi odottaa Intialta lisämyönnytyksiä erityisesti koneiden, laitteiden ja paperin osalta. Tavoittelemme kunnianhimoista ja laaja-alaista sopimusta Intian kanssa

EU:n ja Ukrainan vapaakauppaneuvotteluissa sen sijaan ollaan lähellä ratkaisua, joka lienee saavutettavissa tämän vuoden puolella. Se on myös Suomen tavoite. Neuvottelujen edistyminen on hyvä esimerkki EU:n toimivasta naapuruuspolitiikasta. Toivon, että vapaakauppaneuvottelut kannustavat Ukrainaa myös viemään demokratiakehitystä eteenpäin.

Myös eteläisen Välimeren alueen maiden kanssa on tarkoitus aloittaa vapaakauppaneuvottelut. Se on EU:n tuenilmaus Arabikevään tuloksille. Kauppasuhteiden edistäminen vahvistaa myös alueen maiden yhteiskunnallista ja taloudellista vakautta.

Lounaalla keskustelimme EU-USA- ja EU-Kiina-kauppasuhteista. Ehdotin jo viime vuonna EU:n ja Yhdysvaltojen välistä vapaakauppasopimusta. Se saattaa tulla ajankohtaiseksi, jos WTO-neuvottelut ajautuvat lopulliseen umpikujaan.

Kaiken kaikkiaan täysipainoinen päivä. Nyt Reutersin ja Euronewsin haastatteluun ja sitten Strasbourgiin.

ps. Aamun kommentit toimittajille löytyy täältä.

Comment

required