Suomen talouden tilanne on vaikea. Työttömyys on lisääntynyt. Kokonaistuotanto on supistunut kolme vuotta peräkkäin. Vaihtotase on alijäämäinen ja julkinen talous on pysynyt selvästi alijäämäisenä jo kuusi vuotta. Myös julkinen velka on jatkanut kasvuaan rivakkaa tahtia. Aiemmin toteutetut sopeutustoimet ovat supistaneet alijäämän kasvua, mutta eivät ole riittäneet pysäyttämään sitä.

Budjetissa on tehty säästöjä, jotta tulot ja menot saadaan tasapainoon. Vaikka kasvun ja työllisyyden edistäminen on kestävin tapa varmistaa hyvinvointipalvelujen rahoitus, Suomella on niin iso rakenteellinen alijäämä ja kestävyysvaje julkistaloudessa, että myös suoria säästöjä on tehtävä.

Suunta voidaan kuitenkin pidemmällä aikavälillä kääntää vain tekemällä talouden kasvua ja työllisyyttä vahvistavia sekä kilpailukykyä parantavia toimia. Jollei siinä onnistuta, edessä on leikkauslistoja ja säästöbudjetteja toisensa perään. Tätä kukaan tuskin toivoo.

Hallitus on sopinut, että teemme kaiken mahdollisen, jotta Suomen suunta kääntyy kohti parempaa. Tähän olen vahvasti sitoutunut. Meidän on päämäärätietoisesti ja johdonmukaisesti toteutettava se, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Lisäksi hallituksen on säilytettävä valmius reagoida, jos tavoitteista ollaan jäämässä.

Minulla on valtiovarainministerinä kaksi pyrkimystä ylitse muiden:

Ensimmäinen on puolustaa Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja vastuullista taloudenpitoa. Tämä siksi, että haluan säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan, jossa lapset pääsevät hyvään kouluun, ikäihmisistä pidetään huolta ja julkisesti rahoitettu terveydenhuolto on jokaisen saatavilla. Haluan pitää myös huolta siitä, että suomalaisten verovaroja käytetään vastuullisesti.

Toinen on tehdä kaikkeni Suomen talouden kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Haluan viedä eteenpäin uudistuksia, jotka vahvistavat talouden kasvua, parantavat Suomen kilpailukykyä ja tuovat suomalaisille uutta työtä.

Tällaisin miettein olen valmistellut ensimmäistä budjettiehdotustani valtiovarainministerinä. Keskiviikkona julkistettiin ehdotuksen päälinjat: tiedote ja taustakalvot löytyvät täältä. Tallenne tiedotustilaisuudesta löytyy täältä. Koko budjettiehdotus löytyy huomenna täältä.

6 Comments
 1. Tarja Heiskanen
  13.08.2015 21.53

  Vertaa pääoma-,lahja-ja perintöveron osuus valtion verotuloista.
  Ja,vertaa sitä summaa lainasummaan,jonka Suomi on lainannut Kreikan tukemiseen!

  Herätys! Eikö vieläkään Suomen oikeistohallitus ole kykenevä tekemään päätöksiä kotimaisen pääoman pysyttämiseksi Suomessa?

  PK- sektorin sukupolvenvaihdokset ja tulevat investoinnit silmällä pitäen lähtisi pääomat liikkeelle kotimaassa! Nyt pääomat pakenevat Suomesta,ja eläköityvät yritysjohtajat sen myötä!

  Näytä valtiovarainministerinä johtajuutesi tämän asian suhteen! Varmasti saat sille linjan vedolle pääministerin kentän täyden tuen!

  Reply
 2. Jouni Pulli
  14.08.2015 12.40

  On hyvin tärkeää, että Suomen talous saadaan kutistumisen sijaan kasvamaan, mikä edellyttää myös ulkomaisia investointeja Suomeen, mikä taas edellyttää, että toimimme vastuullisesti myös kv. markkinoilla, mukaan lukien Kreikan tilanteen. Ja on yhtä olennaista, että työllisyystilanteemme saadaan vahvistettua mahdollisimman laajalla rintamalla niin, ettei mikään työikäinen väestönosa syrjäydy. Tuloverojen kiristämisessä pitää käyttää vahvaa harkintaa, ettei riski aivovuodosta ulkomaille toteudu.

  On täysin selvää, että pääsemme uudelle kasvu-uralle vain, mikäli kaikki kansalaiset osallistuvat yhteiskunnan kehitysprosessiin ja niin, että tähän prosessiin osallistuvat myös uskovat itse Suomen positiiviseen kehitykseen.

  On tärkeää myös ulkomaisten rahoittajien kannalta, että valtiovarainministerimme peräänkuuluttaa vastuullista kansantalouden hoitoa, se on myös etu kansalaisillemme.

  Nyt meidän on aika panostaa mahdollisimman pian ja mahdollisimman laajalti sekä yhdessä Suomen uuteen nousuun.

  Reply
 3. Juhana Herttuala
  17.08.2015 18.52

  Vieläkään ei siirrytä markkinatalouteen.

  Reply
 4. Vilho Partanen
  17.08.2015 19.09

  Jos vaikka kansalaiset saadaankin ymmärtämään vakauttamisen välttämättömyys, niin seuraavatko erilaiset edunvalvojat perässä vai janttautuvatko tyhjän päälle ?

  Reply
 5. Jarkko Järvelin
  19.08.2015 17.17

  Alex,

  Teet hyvää työtä. Tuolla linjalla nousemme, vaikka lähivuodet eivät hyviltä näytä. Jonkun pitää se ikävä työ kuitenkin tehdä.

  Tsemiä!
  T:jarkko

  Reply
 6. Vilho Partanen
  20.08.2015 17.40

  Varmaan juuri nyt tuntuu synkältä, mutta koeta kestää silti.

  Reply

Comment

required