Harmaan talouden ja veronkierron torjunta on yhteinen tavoite. Harmaa talous ja veronkierto kaventavat hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja lisäävät rehellisten yritysten ja veronmaksajien verotaakkaa. Sitä emme voi hyväksyä.

Verotulot on kerättävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa laajoja veropohjia, matalia verokantoja ja verojärjestelmässä havaittavien porsaanreikien tukkimista.

Harmaa talous ja veronkierto ovat leimallisesti valtioiden rajat ylittävä ongelma. Siksi kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää.

Veronkierron torjunnan osalta Suomi on ollut kansainvälisen yhteistyön edistämisessä aktiivinen.
Olemme OECD:n veropohjien rapautumista ja voittojen siirtoja vastaan suunnatun BEPS-hankkeen eturintamassa. BEPS-hankkeeseen pohjautuu myös komission paraikaa valmisteleva veronkierron vastainen direktiivi, josta on tarkoitus päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen toukokuun Ecofin-kokouksessa. Molempien isojen hankkeiden perusajatus on uudistaa kansainvälistä verotusta siten, että yritysten tulosta verotetaan siinä maassa, missä tulos syntyy. Maaliskuussa sovimme myös verotietojen maakohtaisesta raportoinnista viranomaisten välillä ja kansallinen valmistelu direktiivin täytäntöön panemiseksi on paraikaa käynnissä. Uudistuksen myötä viranomaiset saavat entistä paremmin tietoa siitä, mitä veroja ja maksuja kansainväliset yritykset eri maihin maksavat.

Verojen välttelyyn voi ja pitää vaikuttaa myös kansallisella lainsäädännöllä. Suomessa on jo voimassa säännöksiä väliyhteisöistä, korkovähennysoikeuden rajoittamisesta, yleinen veronkiertosäännös, siirtohinnoittelusäännöksiä sekä rajoitettu emo- ja tytäryhtiödirektiiviin perustuva hybridisäännös, joiden jatkokehittämistä arvioidaan EU:n ja OECD:n hankkeiden yhteydessä.

Suomi on liittynyt myös automaattiseen kansainväliseen verotietojen vaihtoon. Automaattinen tietojenvaihto astuu voimaan vuoden 2017 alusta vuoden 2016 verotietojen osalta. Sopimuksen ansiosta Suomi saa automaattisesti laajasti tietoa siitä, mitä tuloja ja varoja Suomessa asuvilla henkilöillä on ulkomailla. Uudistuksen myötä verotettavien tulojen piilottelu maailmalla vaikeutuu olennaisesti.

***

Harmaan talouden torjuntastrategia valmistui muutama viikko sitten. Strategian pohjalta valmistelussa on yksityiskohtainen toimenpideohjelma, jonka työstöä varten on perustettu myös harmaan talouden parlamentaarinen seurantatyöryhmä.

Hallitus on jatkanut suurelta osin edellisen hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman erillisrahoitusta sen pysyvien hankkeiden osalta. Uuden ohjelman voimaantulon yhteydessä päätetään myös tämän hallituksen ohjelman vaatima lisäresursoinnin tarve.

Tämän lisäksi hallitus panostaa sisäiseen turvallisuuteen: oikeus- ja sisäministeriölle sekä Tullille 50 milj. euron lisämäärärahan joka vuosi, josta osa käytetään myös harmaan talouden torjuntatoimiin viranomaisten perusrahoituksen lisäksi.

Valtiovarainministeriön osalta keskeisin harmaan talouden torjuntahanke tällä hallituskaudella on kansallisen tulorekisterin perustaminen. Hankkeessa toteutetaan siirtyminen palkanmaksukausittaiseen palkkatietojen ilmoitusvelvollisuuteen vuosi-ilmoittamisen sijaan, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen verovalvonnan. Kaikki tulotietoja tarvitsevat viranomaiset saisivat tulotietonsa keskitetysti tulorekisteristä, mikä keventää myös hallinnollista taakkaa.

Myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa tehostetaan EU:n piirissä. Suomessa valmistelut ovat jo pitkällä. Jatkossa Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin kerätään tiedot yritysten omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista, mikä lisää avoimuutta. Lisäksi tiedot pankkitileistä ovat jatkossa kyselyjärjestelmällä viranomaisten saatavilla. Asiasta keskusteltiin myös viikonlopun epävirallisessa Ecofin-kokouksessa ja johdollani Suomi esitti asiassa aikaisemmin esillä ollutta mallia kunnianhimoisempaa, kaikkia viranomaisia ja suoraan valtioiden välistä tietojenvaihtoa edistävää toimintamallia. Harmaan talouden torjunnassa on edettävä mahdollisimman kunnianhimoisesti aina, kun löydämme siihen tehokkaita keinoja.

***

Vuoden alussa voimaan tulleella emo-tytäryhtiödirektiivillä ehkäistään osinkoverotuksen väärinkäyttötilanteita, eli kyse on veronkierron ennaltaehkäisystä. Yhteisöjen saamien osinkotulojen verovapautta on rajoitettu siten, että osingonsaajan pitää maksaa osingosta aina veroa siltä osin kuin osingon maksajalle suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Ei pidä myöskään unohtaa kahdenvälisiä, verotuksen tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia ja verosopimuksia, joita solmitaan jatkuvasti. Verosopimusten osalta kyse ei ole siitä, että niitä noudattaessa olisi toimittu lain vastaisesti. Kyse on siitä, että jotkin sopimukset eivät ole enää vastanneet OECD:n malliverosopimuksen mukaisia standardeja, eivätkä ole olleet omiaan turvaamaan Suomen etuja kahden maan välisessä verotuksessa. Esimerkiksi Espanjan kanssa Suomi allekirjoitti hiljattain uuden verosopimuksen. Se mahdollistaa kaikkien Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden verotuksen, kun aikaisemmin tämä on ollut mahdollista vain julkisesta palvelusta maksettujen eläkkeiden kohdalla.

Viikonlopun Ecofin-kokouksessa sain myös Portugalin kollegaltani vahvistuksen, että myös Portugalin kanssa pääsemme solmimaan uuden, Suomen tavoitteiden mukaisen sopimuksen muun muassa eläkkeiden verotuksen osalta. Olen erittäin tyytyväinen, että asiassa saatiin vihdoinkin tulos, vuosien neuvotteluprosessin jälkeen.

***

Veronkierto on ilmiö, johon on puututtava erittäin kovalla kädellä. Mitä tehokkaammaksi maiden välinen tietojenvaihto sekä muut sähköiset valvontamahdollisuudet kehittyvät, sitä paremmat mahdollisuudet viranomaisilla on pärjätä rikollisia vastaan. Taistelua on jatkettava väsymättä, usein eri toimenpitein, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

(Puheeni eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa, muutosvarauksin)

 

5 Comments
 1. Harri
  26.04.2016 13.44

  ”Harmaan talouden ja veronkierron torjunta on yhteinen tavoite” – on vahva väittämä, jota myös tekojen tulisi tukea. Nykeisessä Oy Suomi Ab:ssa ei tämänkaltainen ajattelu juuri saa kannatusta. Harvaksi ovat käyneet ne toimialat joissa ei sääntelyllä, luvanvaraisuudella ja muilla maksullisilla viranomaisvaatimuksilla ole tuhottu toiminnan edellytyksiä.
  On enemmän sääntö kuin poikkeus, että yritys ei selviä nykyisellä hintasolla kaikista niistä velvoitteista joita sen tulisi liiketoiminan sääntelyn tai muiden vaatimusten vuoksi maksaa. Tämä jotaa väistämättä siihen, että yritysten tulee vähentää kulurakennetta, mistä muusta kuin verotuksesta.
  Härskeimpiä esimerkkejä ovat vaikkapa valtio-omisteiset yhtiöt, jotka ”kiristävät” alihankkijoilta sellaisia hintatasoja, että laillisinkeinon niitä ei voida saavuttaa esim. kuljetusalalla. Samaa pätee vaikkapa rakennusalan globaaleihin toimijoihin, jotka ”kiristävät” alihankkijoita hinnoitelulla, joka johtaa alvi ymv. verokikkailuihin. Tästähän meillä on näyttö jo vuosikymmenten ajalta, ja jota on yritetty estää alv käytäntöjä uudistamalla. Harvoin kuitenkaan oireisiin kohdistuva hoita parantaa, jos sairautta ei osata diagnosoida.

  Veronkierron ja harmaantalouden ”ongelma” ei ratkea verotietoja vaihtamalla, vaan tervehdyttämällä kilpailu ja lisäämällä valvontaa. Tosin tässä tapauksessa voimme heittää hyvästit Suomen kilpailukyvylle, sillä olemme rakenteneet itsellemme sellaisen itsemurhakoneiston erilaisine velvoitteineen ja maksuineen, että emme pysty kilpailemaan juuri ketään vastaan.

  Tällä hetkellä Oy Suomi Ab:n slougani tuntuu olevan: ”Paras veronkiertäjä voittakoon”

  Reply
 2. Jouni
  27.04.2016 18.32

  Haluaisin kuulla luvuilla selitettynä eläkeläisten ja Portugaliin pakenevien henkilöiden verotuksen vs. suuryritysten verokikkailun erot? Käsittääkseni puhutaan eri luokan verokikkailijoista ja haluaisin nähdä vastuutakantavaa ja kansalaisten puolia pitävää johtajuutta, eikä pelätä että menettää kavereita tai rahamahdollisuuksia kun ei uskalleta tehdä konkreettisia lakimuutoksia suuryritysten verokikkailuun. Tämä toisi luottamusta takaisin kansan ja yritysten välille. Kiitos ajastasi.

  Reply
 3. Vilho Partanen
  27.04.2016 20.03

  Hyvä kommentti Harrilla.

  Veroparatiiseja hyödyntäneillä ei ole ollut syvällistä käsitystä nykyaikaisen tiedonhallinnan todellisesta luonteesta. Tietovuodothan ovat luonnonvoima, jolle ei mitään voi. Kaikki tulee julki joskus jossakin yhteydessä. Uuuden avoimen sivilisaation alku on tämä.

  Jopa valtionpäämiehet puhumattakaan muista ovat luottaneet omaisuutensa sellaisen varaan. Mitähän vielä tulemme kokemaankaan.

  Reply
 4. Juhana Herttuala
  07.05.2016 17.40

  Paras keino veronkierron kitkemiseen on juurisyiden kitkeminen, veroahneuden kitkeminen.

  Reply
 5. Vilho Partanen
  08.05.2016 17.52

  http://uk.businessinsider.com/panama-papers-data-dump-in-may-2016-4

  Perin mökkihöperöä pyytää Panama-tietoja YLEltä tai yrittää niitä onkia lain nojalla viranomaisvoimin. Olihan selvää, että ennemmin tai myöhemmin ne laitetaan julkisesti internettiin.

  Huomisesta alkaen jokainen verotoimisto ympäri maailmaa pääsee niihin käsiksi ja poliisi myös.

  Reply

Comment

required