Talouspolitiikan arviointineuvosto julkisti tänään riippumattoman arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta. Sain pitää julkistustilaisuudessa hallituksen kommenttipuheenvuoron. Pidän erittäin tärkeänä, että avointa keskustelua talouspolitiikan valinnoista ja vaihtoehdoista käydään ja arvostan arviointineuvoston asiantuntemusta, vielä kerran kiitokset raportista!

Arviointineuvosto on hallituksen kanssa samoilla linjoilla monessa asiassa, kuten taloustilanteen suuressa kuvassa sekä sopeutustoimien aikataulussa ja mittaluokassa. Nyt ei ole elvytyksen aika.

Myös tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamisesta sai arviointineuvoston tuen. Kritiikkiä tuli mm. kilpailukykypaketin vaikutusarvioista sekä päätöksestä pitää veroaste korkeintaan nykytasolla. Verotuksen rakennetta voisi neuvoston mukaan kehittää rohkeamminkin.

Verotuksen rakenteen kehittäminen on hallituksen työlistalla: työn ja yrittämisen verotuksesta kohti kulutusverotusta. Sen sijaan kokonaisveroastetta en ole valmis nostamaan. Kansainvälisesti vertaillen kokonaisveroasteemme on jo nyt varsin kireä. Sen sijaan viestitämme ennakoitavalla veropolitiikalla, että Suomessa yritysten kannattaa kasvaa, investoida ja työllistää. Verotuksen rakennetta muutetaan hallituksen työlinjaa tukien ja verojärjestelmän tehokkuutta kehittäen, mutta kokonaisveroaste ei nouse. Tästä pidän kiinni.

Kilpailukykypaketin vaikutusarvioista keskustelu on hyvä esimerkki siitä, miten eri pohjaoletukset muuttavat arvioita. Arviointineuvosto lähtee mm. siitä, että kilpailukykytoimet vaikuttaisivat automaattisesti palkkoihin pitkällä aikavälillä. VM:n tekemä virkamiesarvio ei ole näin kategorinen.

Hallitus on kuitenkin useita kertoja todennut, että kilpailukyvyn vahvistamisessa tavoitteen saavuttaminen ratkaisee, keinoista voidaan keskustella. Tavoitteen saavuttamiseksi paras tie on edelleen sopiminen. Vastuu työllisyyskehityksestä ja sitä kautta myös talouden tasapainotuksesta kuuluu demokratiassa toki viime kädessä hallitukselle ja eduskunnalle.

Tiivistin hallituksen talouspolitiikan linjan kahteen keskeiseen tavoitteeseen: talous tasapainoon ja lisää työtä Suomeen. Käänne on tehtävä.

Tästä löytyy linkki itse raporttiin: http://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/images/docs/economic_policy_council_report_2015.pdf

Tästä VM:n tiedote: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stubb-26-1-2016

2 Comments
 1. Jouni Pulli
  27.01.2016 17.24

  Hei Alex,

  osittainen elvyttäminen on nytkin edelleen mielestäni paikallaan. Meille on luotava kasvun kannalta uskotttava ilmapiiri myös mikro-, pien- ja keskisuurille yrittäjille, mikä vaatii suurtenkin infrahankkeiden läpivientiä Suomessa ja raja-alueillamme luoden uskottavuutta investoinnelle sekä yrittämisen pidempiakaiselle kannattavuudelle ja vielä geopolitiikkamme ymmärtämiselle oikein. Luonnollisesti elvyttämistäkin tärkeämpää on saada maan talouden fundamentit siihen kuntoon, että ne ovat kilpailukykyiset kansainvälisesti sekä takaavat kansalaisille inhimillsen toimeentulon.

  Huomioitakoon vielä, että varsin monet suuryrityksistämmekin ovat kansainvälisessä vertailussa melko pieniä tai eivät paljoa keskisuurta suurempia.

  Reply
 2. Vilho Partanen
  28.01.2016 15.25

  Kotimainen elvytys on paikallaan vasta sitten, kun muun maailman talousnäkymät ovat riittävän hyvät. Muuten se menee ihan hukkaan.

  Väistämätön velkaelvytys on kertasuoritus, joka on syytä ajoittaa huolella tietäen, että se on tuskin toistettavissa.

  Elvytyksen ajankohdasta riippumatta velkaantuminen on saatava jokatapauksessa hallintaan.

  Reply

Comment

required