Brysselin lentoasemalla. Illalla Hanna-Leenan Hemmingin vaalitilaisuuteen. Huomenna Korva-kampanjaa Helsingin seudulla.

Mainitsin eilen, että Ranskasta olisi odotettavissa mahdollisesti kova uutinen tänään. Juttua ei juuri uutisoitu kansainvälisessä mediassa eikä tätä kirjoittaessa ranskalaistenkaan lehtien kotisivuilla. Mitään mullistavaa ei onneksi tapahtunut.

Homma koski selvityspyyntöä, jonka ranskalainen yritys Arcelor Atlantique et Loraine oli pyytänyt Ranskan korkeimmalta hallinto-oikeudelta (Conseil d’État) koskien Euroopan päästökauppajärjestelmään liittyvää päästöoikeuksien jakoa. Yrityksen mielestä päästökauppadirektiivi ei ole sopusoinnussa Ranskan perustuslakiin kirjattun tasa-arvoisuuden periaatteen kanssa.

Korkein hallinto-oikeus joutui tekemään perinpohjaisen selvityksen EU-lain suhteesta Ranskan lakiin ja Ranskan perustuslakiin.

Tämän päiväisessä lehdistötilaisuudessa Ranskan korkein hallinto-oikeus antoi lausunnon, että EU-laki on edelleen Ranskan lain yläpuolella, mutta Ranskan perustuslaki on EU-lain yläpuolella.

Käytännössä tämä merkitsee, että jos taho valittaa EU-direktiivin olevan Ranskan perustuslain vastainen, Ranskan perustuslakituomioistuimen on ensin selvitettävä onko kyseinen direktiivi EU:n perussopimusten tai yhteisölainsäädännön yleisten periaatteiden vastainen – niiltä osin kun perussopimus vastaa Ranskan perustuslakia. Mikäli näin on, siirtyy tapaus EY-tuomioistuimelle.

Mikäli direktiivi taas on EU-perussopimusten mukainen, asia otetaan käsittelyyn Ranskan perustuslakituomioistuimessa. Jos direktiivi todetaan Ranskan perustuslain (tai sen hengen) vastaiseksi, direktiivi menettää voimansa Ranskassa. Jos direktiivi taas todetaan Ranskan perustuslain linjaiseksi, se pysyy voimassa Ranskassakin.

Mitä tämä käytännössä siis merkitsee? Se selvinnee vasta sitten kun Arcelor Atlantique et Loraine -yrityksen tapaus on käsitelty loppuun. Jos päästöoikeuksien allokointi todetaan Ranskan perustuslain vastaiseksi, vastaavia tapauksia on varmasti odotettavissa paljon lisää. Tällöin koko päästökaupan toiminta Ranskassa saattaisi vaarantua. Ja vastaavia valituksia saattaisi tulla muistakin EU-direktiiveistä. Asia jää nähtäväksi.

Suurimmalta uutispommilta pelastuttiin. Päätös, että Ranskan laki olisi ollut EU-lain yläpuolella olisi vienyt pohjan lähes koko Ranskan EU-jäsenyydeltä.

Comment

required