Hyvä lapsiasiavaltuutettu Tuomas, hyvät naiset ja herrat,

kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen: ensimmäistä kertaa lapsiasiavaltuutetun Vuosikirja luovutetaan pääministerille. Vuosikirja pureutuu asiantuntevasti kuluneeseen hallituskauteen lasten hyvinvoinnin näkökulmasta.

On ollut onnistumisia: uudistuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. On vahvistettu oppilaskuntien asemaa. On tuettu turvakotien toiminnan pitkäjänteisyyttä. Lasten liikkumisen edistämiseksi on tehty hyvää työtä.

Kaikesta ei ole selvitty korkein arvosanoin. Tosiasiat on tunnustettava. Tämä ja edellinen hallitus ovat joutuneet tekemään talouspäätöksiä vaikeassa tilanteessa. Monet päätöksistä ovat koskettaneet myös perheitä, lapsia ja nuoria. Takana on kuusi taloudellisesti laihaa vuotta.

Heikko talouskehitys on johtanut siihen, että Suomi on viime vuosina velkaantunut huolestuttavaa vauhtia. Hallituksen on ollut pakko toimia, jotta emme jättäisi tuleville sukupolville, lapsillemme ja lastenlapsillemme ylivelkaantunutta maata. Vakaa talous on edellytys sille, että tärkeät palvelut voidaan jatkossakin järjestää.

On tosiasioiden tunnustamista todeta, että myös seuraava hallitus joutuu tekemään tiukkoja päätöksiä. Mielestäni meillä on kolme vaihtoehtoa: ensimmäinen on velkaantuminen, Kreikan tie. Toinen vaihtoehto on kituuttaminen, jatkuva leikkaaminen ja juustohöylä. Kolmas vaihtoehto on työn asettaminen etusijalle ja rohkeus uudistaa rakenteita. Ainoastaan uudistumisen kautta voimme saada Suomen talouden uralle, jolla hyvinvointipalvelut turvataan myös tuleville vuosikymmenille.

Uskon vahvasti hyvinvointiyhteiskuntaan ja olen puolustanut Suomen ja Pohjoismaiden mallia maailmalla läpi koko työurani. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisella on mahdollisuus hyvään, omannäköiseen elämään. Se on myös luottamuksen yhteiskunta, jossa kaikki ovat samassa veneessä. Se on turvallinen yhteiskunta, jossa tiedetään, että kaikista pidetään huolta ja elämän epävarmuustilanteissa saa apua tarvitessaan.

Miten turvaamme tällaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltiomallin Suomessa?

Lyhyesti kyse on edellä kuvailemistani kolmesta vaihtoehdosta ja valinnasta niiden kesken. Uskon, että ainut tapa turvata hyvinvointiyhteiskunta tulevillekin polville on asettaa työ etusijalle ja löytää eteenpäin katsovia ratkaisuja, uudistaa ja uudistua.

Arvoisat kuulijat,

haluan nostaa esiin muutaman lapsiasianvaltuutetunkin Vuosikirjassaan mainitseman aiheen. Vuosikirjassa saamme katsauksen kuluneeseen hallituskauteen. Nyt haluaisin siirtää katsetta jo myös tulevaan. Mitä voimme lapsiasiavaltuutetun havainnoista oppia?

Yksi kantava teema Vuosikirjassa on asioiden valmistelu.  Kirjassa viitataan monessa kohtaa puutteelliseen, ristiriitaiseen tai muuten huonoon valmisteluun. Yhtäältä on koordinaation puutetta. Toisaalta on kytketty yhteen asioita, jotka olisi voitu käsitellä omina kokonaisuuksinaan.

En ole suuri hallinnollisten laatikkoleikkien ystävä, mutta tässä tapauksessa uskon, että myös lapsipolitiikka hyötyisi siirtymisestä yhtenäiseen valtioneuvostoon ja parempaan kokonaisuuksien koordinaatioon. Samoin aidosti strateginen hallitusohjelma auttaa priorisoimaan myös lapsia ja nuoria koskevia asioita oikealla tavalla. Tässä päästään toivottavasti eteenpäin jo tänä keväänä.

Vuosikirjassa kiinnitetään paljon huomiota perheiden asemaan.

Perheiden osalta työ on aivan keskeinen hyvinvoinnin lähde. Meidän on madallettava kynnystä työllistää. Meidän on tuettava perheiden taloutta työnteon verotusta laskemalla.  Meidän on tehtävä työtä lisääviä rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla.

Samalla on huolehdittava siitä, ettei työ vie kaikkea aikaa ja energiaa lapsilta ja perhe-elämältä. Työn ja perheen yhteensovittamisen on oltava mahdollista ja joustavaa.

Tässä myös tasa-arvo on keskeinen kysymys. Kuten Vuosikirjassa todetaan, miesten arvojen muutos perhekeskeisyyteen on suuri mahdollisuus. 80-luvulla vapaa-ajan toiveiden TOP 3 oli kalastus, metsästys ja remontointi. 2000-luvulla kärkikolmikko muodostuu lapsista, perheestä ja puolisosta.

Meidän on uudistettava perhevapaajärjestelmää siten, että muuttuneet arvot saavat paremman mahdollisuuden tulla osaksi arkea. Tässä tällä hallituskaudella pyrittiin pääsemään eteenpäin, mutta ei riittävästi onnistuttu. Tavoite säilyy. Isien tulee käyttää jatkossa suurempi osuus perhevapaista.

Viimeisen, mutten vähäisintä huomiota haluan tehdä koulutuksesta. Kuten Vuosikirjakin osoittaa, tällä hetkellä koulutus periytyy liian vahvasti. Tästä uhkaa seurata se, että myös syrjäytyminen periytyy. Kaikkien lasten ja nuorten on kuitenkin voitava laadukkaan koulutuksen avulla päästä niin pitkälle kuin omat rahkeet, into ja kiinnostus suinkin riittävät.

Koulutus on paras tulevaisuusinvestointi sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutetun Vuosikirjassa toivotaan mm. varhaiskasvatuksen nostamista arvoonsa. Tästä olen samaa mieltä. Varhaiskasvatusta tulee uudistaa oppimisen ja lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Liikuntaa, musiikkia, miksei jo kieliopintojakin – leikin kautta, uteliaisuutta ja kekseliäisyyttä ruokkien ja lapsen kehitysvaiheet yksilöllisesti huomioiden.

Perus- ja toisen asteen opinnoista Vuosikirjassa nostetaan esiin mm. digitalisaatio ja toisella asteella myös etäopetuksen hyödyntäminen. Olen vahvasti samaa mieltä siitä, että digitalisaatiossa kannattaa hyödyntää lasten eli digisukupolvemme oma kokemusmaailma. Opettajien digivalmiuksia on syytä edistää sekä opettajakoulutuksessa että opintojen täydennyksessä. Myös oppimisympäristöjä pitää päivittää uudella tavalla.
On kyse siitä, että oppimisen tulee olla innostavaa ja elämänmittaista. Ja koulutuksen tulee olla kaikille tasavertaisesti avointa. Kun jo lapsena innostuu oppimaan joka päivä uutta, se seuraa toivottavasti läpi elämän. Siihen meidän on koulutusmallissamme tähdättävä.

Hyvät kuulijat,

tuohon ajatukseen on hyvä myös päättää tämä puheenvuoro. Kun olen kiertänyt kouluja ympäri Suomea, pääosin lukioita, mutta myös ammattiopistoja sekä ylä- ja ala-asteita, viestini on ollut sama. Älkää lapset ja nuoret koskaan kyynistykö. Kyyninen ihminen luulee tietävänsä kaiken, eikä opi uutta. Soisin, että jokainen lapsi säilyttäisi uteliaan ja avoimen mielen ihan senioriksi asti.

Kiitän lapsiasiavaltuutettua ja koko toimistoa tästä Vuosikirjasta, josta voi ottaa opiksi monta asiaa jatkoa ajatellen. Tänäänkin pääsin siis myös itse oppimaan uutta. Samoin toivotan teille kaikille paikalla oleville intoa tehdä työtä lasten ja nuorten puolesta. Yhdessä. Kiitos.

Comment

required