Pärjääkö Suomi? Pärjäämmekö me? Kysymykset ovat olleet tänä vuonna erittäin ajankohtaisia. Ikävässäkin mielessä. Monien työpaikkojen rankat yt-neuvottelut, huoli omasta tulevaisuudesta – nämä ovat täysin ymmärrettäviä huolia jokaisella suomalaisella sekä suomalaisella perheellä.

Me suomalaiset olemme kuitenkin parhaimmillamme, kun ajat ovat vaikeat. Sisulla Suomi on aina selvinnyt vaikeistakin paikoista. Nyt tarvitsemme sisua. Tuota suomalaisille ominaista luonteenlujuutta, joka ajaa meitä entistä kovempiin ponnisteluihin hankalina aikoina.

Vaikka ajat ovat vaikeat, niin kyllä me pärjäämme. Pärjäsimme 1990-luvun lama-aikana ja siitä eteenpäin. Ja niin Suomi pärjää nytkin.

Elämme Suomessa ponnisteluvuosia. Pelkästään politiikan saralla joudumme tekemään ikäviä sopeutuspäätöksiä. Niitä on tehty hallituskaudella jo mittavasti, 6,5 miljardin euron edestä. Toisaalta päätökset ovat aivan välttämättömiä, jotta Suomi olisi asumisen ja elämisen arvoinen maa myös tuleville sukupolville.

Istuva hallitus on aloittanut myös merkittävät rakenneuudistukset tällä hallituskaudella. Mutta pitää ymmärtää, että tämä on ollut vasta välttämätön ja tarpeellinen alku.

Ensi kevättä politiikassa hallitsevat tulevat vaalit. Suomalaiset ansaitsevat tässä tilanteessa hyvin selkeitä perusteluita jokaiselle lupaukselle, joka annetaan. Tiukassa taloustilanteessa välttäisin löysiä lupauksia. Niiden toteuttaminen voi olla hyvin hankalaa.

Mutta ennen kaikkea Suomi ansaitsee jämäkän lähdön uudestaan liikkeelle. Politiikassa se tarkoittaa yhtenäistä ja vaikeisiinkin päätöksiin nopeasti kykenevää hallituspohjaa. Suomalaiset ansaitsevat tämän vaikeassa tilanteessa.

Mutta politiikka on vain yksi osa siitä, miten Suomi saadaan liikkeelle. Muutos lähtee kuitenkin liikkeelle ihan jokaisesta suomalaisesta.

Viime vuoden aikana olen nähnyt paljon rohkaisevia esimerkkejä. Paljon esimerkkejä siitä, kuinka paljon suomalaisilla on tahtoa ja kykyä ponnistella.

Kouluissa tapasin tuhansia nuoria, joilla on elämä edessään. Kehotin heitä unelmoimaan, taistelemaan kyynisyyttä vastaan. Olemaan oma itsensä. Silloin pärjää.

Jäin miettimään välittämistä. Miten paljon se meille kaikille merkitsee, että välitämme toinen toisistamme. Sitä, että kaveria ei koskaan jätetä.

Muistelin lämmöllä käyntejäni vanhainkodeissa. Työntekijät ja vapaaehtoiset  välittivät. Auttoivat pärjäämään.

Jäin miettimään auttamista. Iloa, jonka auttamisesta saa. Sitä kun tuo onnen jonkun toisen elämään.

Vuoden varrella tapasin ihmisiä, jotka auttoivat työkseen lapsia, nuoria, perheitä, opiskelijoita, asunnottomia ja työttömiä. Sain jokaisesta tapaamisesta voimaa, uskoa, että kyllä me pärjäämme.

Kovien talouslukujen ja vaikean turvallisuuspoliittisen tilanteen keskellä kannattaa aina muistaa, että kaikki lähtee ihimisistä. Meistä jokaisesta. Siitä miten me kohtelemme toisiamme.

Suomen pärjääminen edellyttää meiltä kaikilta välittämistä, auttamista ja sisua. Yhdessä saamme Suomen nousuun. Ja yhdessä me pärjäämme.

Alexander Stubb
Pääministeri
Kokoomuksen puheenjohtaja

Joulu ja uusi vuosi ovat pian täällä. Tahti hiljenee itse kullakin. Nyt on hetki aikaa ajatella, arvioida kulunutta vuotta ja pohtia tulevaa. Kuluneeseen vuoteen on omalla kohdallani mahtunut paljon. Monenlaisista kokemuksista ja kohtaamisista päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus. Ja erityisen vahvasti mieleen ovat painuneet ne ihmiset, jotka antavat aikaansa toisille.

Yhdelle joukolle haluaisinkin lausua erityiset kiitokset. Nimittäin kaikille niille tuhansille ja tuhansille suomalaisille, jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä vapaaehtoisina toisten ihmisten kanssa.

Esimerkiksi Heinolassa sain tutustua Jyränkölän Setlementin toimintaan ja Tuttavantupaan. Loistava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun suomalaiset lähtevät liikkeelle, ryhtyvät tuumasta toimeen ja auttavat toinen toistaan. Laaja vapaaehtoisten joukko on läsnä mm. yksin tai palvelutalossa asuvien ikäihmisten arjessa vaikka lunta luoden, harrasteryhmiä vetäen tai ystävänä ja kuuntelijana.

Helsingin Mariankotiin pääsin osaltani mahdollistamaan ”Jätkäkerhon” toimintaa osana Vapaaehtoisten päivän tilaisuuksia. Kerhon tavoitteena on toteuttaa muistisairaiden, keski-iältään 86-vuotiaiden asukkaiden toiveita. Hoitajien ja vapaaehtoisten voimin on tehty mm. vierailuja eri puolille kaupunkia ja järjestetty monenlaista toimintaa hoivakodeissa lattiacurlingista voileipäpajoihin. Hyvä esimerkki siitä, ettei vapaaehtoistoimijolta vaadita tiettyä osaamista. Kuka tahansa voi auttaa, joka ainoa meistä on hyvä jossakin.

Erityyppisestä hienosta vapaaehtoistyön esimerkistä käy eri kaupungeissa leviävät Hätäkahvit-ryhmät, joissa tarjotaan levähdyspaikka vanhemmille arjen kiireiden ja jatkuvan väsymyksen keskellä. Tässä tartutaan vaikeaan asiaan hyvin käytännönläheisesti. Hieno esimerkki on myös Tanskassa asuvan Heidi Miettisen Facebookiin perustama Jouluapua-yhteisö, jossa välitettiin jouluksi lahjatoiveita ja apua.

Yhteistä vapaaehtoistyölle sen monissa muodoissa on se, että asioita tapahtuu alhaalta ylöspäin. Ihmisten vetäminä – ei vain politiikassa tai perinteisissä ”vallan linnakkeissa”. Näitä tekoja tekevät lukuisat suomalaiset, eivät vain päättäjät. Kiinnostusta hyvän tekemiseen on paljon. Tämä voimavara on päästettävä liikkeelle.

Tarinat välittämisestä ja arjen pienistä suurista teoista nousivat esiin myös Kesäranta-keskusteluissa pari viikkoa sitten. Koolla oli joukko eri elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa työtään tekeviä ammattilaisia. Keskustelun teemana oli arjen turvallisuus, ja kuinka voisimme lisätä turvallisuuden tunnetta. Kolme teemaa nousi esiin useissa puheenvuoroissa.

Ensinnäkin ennaltaehkäisevien toimien merkitys on valtava. Oli kyse nuoresta, uupuneista vanhemmista tai yksinäisestä vanhuksesta, olisi arjen pulmiin tärkeää tarjota apua ennen kuin on liian myöhäistä. Monesti yhteiskunnan tukiverkot puuttuvat peliin viime tingassa. Tähän ongelmaan on tartuttu siirtämällä palveluiden painopistettä ennaltaehkäisyyn. Mutta siinäkin tapauksessa, että apu saavuttaa tarvitsijan, ei virkamies poista yksinäisyyttä – näin totesi viisaasti yksi keskusteluissa mukana olleista.

Yksinäisyys on asia, jota emme voi poistaa säätämällä uusia lakeja tai lisäämällä rahaa. Se on asia, johon jokainen meistä voi itse omassa lähipiirissään ja omilla toimillaan vaikuttaa. Luulenpa, että ”Tutustu naapuriin” –päivä lisäisi suomalaisten hyvinvointia enemmän kuin moni hanke tai työryhmän raportti.

Toiseksi teemaksi muodostui työ ja sen merkitys. Työ on monella tapaa olennainen osa arjen turvallisuutta. Esimerkiksi nuorilta tuli viestiä, että työnteon pitäisi olla aina kannattavaa. Olen samaa mieltä. Tuttu lause ”työ on parasta sosiaaliturvaa” sai keskustelussa uuden muodon. Arjen rytmi on parasta sosiaaliturvaa. Työ tuo arkeen rytmiä ja kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Kaikki työ on arvokasta. Tässä konkreettisena toimena pohdittiin osa-aikaisenkin työn vastaanottamisen helpottamista ja työkokeilujen lisäämistä.

Kolmanneksi: tarvitaan lisää tietoa ja koordinaatiota. Suomessa on laajat julkisen sektorin järjestämät hyvinvointipalvelut. Lisäksi meillä on aktiivinen ja suuri järjestökenttä. Tietoa tuesta ja palveluista voi kuitenkin olla hankala löytää. Yhteistyötä ja koordinaatiota on syytä parantaa. Tällaisesta toiminnasta hyvä esimerkki on poliisin Ankkuri-tiimit. Niiden toimintaan kuuluu nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun tai tuen piiriin ohjaaminen.

Yksi keskustelussa mukanaolleista tiivisti hienosti: ”Meidän työtä on välittää. Me välitämme niistä ihmisistä, joiden kanssa me teemme töitä.” Tämän ajatuksen soisi olevan läsnä laajemminkin, eikä pelkästään työssä vaan kaikessa yhdessä tekemisessä.

Hyvinvointia rakennetaan arjen pienillä teoilla. Sitä rakennetaan työllä. Hyvinvointia rakennetaan uusilla toimintatavoilla ja yhteistyöllä. Välittämisellä. Uudessa hyvinvointipolitiikassa kaikki lähtee ihmisestä. Erilaisten elämäntilanteiden tunnistamisesta, vahvasta tuesta vaikeissa tilanteissa ja avusta joka on ajoissa.

Joulu on antamisen aikaa. Arvokkainta on toiselle ihmiselle annettu aika.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Det blir en politiskt intressant vår is Sverige och Finland. Vi håller val inom loppet av en månad: Sverige den 22 mars och Finland den 19 april.

Situationerna i de båda länderna är olika, men ändå liknade. Sverige har nyval efter en besvärligt valresultat. Finland har val efter en besvärlig fyrårsperiod i en bred koalitionsregering.

Det politiska fältet är turbulent i båda länderna. I Sverige har man normalt lyckats styra ländet även med minoritetsregeringar. Sverigedemokraterna ändrade på det, i och med valen 2010 och 2014.

I Finland brukade vi ha tre stora partier varav två alltid satt i en majoritetsregering tillsammans med mindre partier. Det tredje satte fart från oppositionen. Sannfinländarna blev det fjärde stora partiet i valet 2011, men beslöt att stanna i opposition.

Den traditionella politiken tycks vara trasig. Det har blivit svårt att fatta beslut. I Sverige blev det nyval eftersom regeringens budget inte fick stöd. I Finland har det varit svårt att driva igenom strukturella förändringar då partierna inte är ense om problemen är konjunktur- eller strukturbaserade.

Samtidigt har det blivit svårt att skilja mellan höger- och vänsterpolitik. Bägge sidorna stöder välfärd och marknadsekonomi, dock på olika sätt. Enskilda frågor – som till exempel invandring, skola eller EU – styr väljare mer än traditionell ideologier.

Det har blivit en kamp mellan globalister och lokalister. Globalisterna tror på öppenhet, frihandel och rörlighet, internationellt samarbete och EU. Lokalisterna vill vända sig inåt. De tror på att gemensamma problem löses lokalt, att invandring bör begränsas.

I Sverige och Finland är det i grund och botten frågan om en kamp mellan det gamla och det nya. Jag dömer ingendera, men konstaterar att vi alltid lyckats genom att förnya våra samhällen.

En gammal utrikespolitik vänder sig inåt – den nyä öppnar sig utåt. En gammal ekonomisk politik tror på statskapitalism – den nya satsar på företagsamhet och marknader.

Det sa bli intressant att se vilka teman valen på bägge sidan av Östersjön medför. I båda länderna vågar jag hoppas ett klart valresultat. Vi förtjänar regeringar som kan visa ledarskap och fatta modiga beslut.

(HUOM! Puhutaan vapaasti)

Hyvät kuulijat,

Mitä mahtaisi J.V. Snellman ajatella Suomesta nyt? Isänmaamme satavuotisjuhlien lähestyessä.

Uskon, että Snellman olisi varmasti ihmeissään Suomen talouden räjähdysmäisestä noususta maailman kärkeen. Snellmanin aikaan Suomi oli kurjaa takamaata. Kehitys on ollut lähes käsittämätöntä.

Kärsimme Snellmanin elämäntyön päättyessä niin nälästä kuin eri taudeistakin. Kamppailimme samoista ongelmista kuin tällä hetkellä kamppailee karkeasti puolet maailman väestöstä.

Ja mihin tilanteeseen Suomi on tullut: Lukutaidottomuutta ei käytännössä ole. Lapsikuolleisuus on pienin koko maailmassa. Kukaan ei kuole nälkään. Kulkutaudit on nujerrettu. Ani harva joutuu tekemään sellaisia töitä, joissa henki olisi päivittäin vaarassa.

Snellman olisi tästä varmasti erittäin ylpeä. Ja syystä olisikin.

Toisaalta Snellmania ihmetyttäisi tulevaisuudenuskon puute, vision puute, pysähtyneisyys, joka vaivaa maailman rikkaimpiin valtioihin kuuluvaa Suomea. Snellman itse kuului porukkaan, joka katsoi rohkeasti eteenpäin. Snellman ja 1800-luvun muut suuret suomalaiset kehittivät täysin hullun vision Suomesta edistyksen kärjessä.

Haluan tänään pohtia kanssanne sitä, miltä Suomi näyttää tulevaisuudessa. Jotta tilannetta voidaan arvioida, taudinkuva täytyy tuntea. Tehdä arvio, missä menemme.

Toiseksi haluan arvioida sitä, mikä on puolueiden rooli yhteiskunnan kehityksessä. Ja hiukan myös sitä, mikä on Kokoomuksen paikka puoluekentässä ja Suomen tulevaisuuden rakentamisessa.

————–

Pohditaan hiukan, mitä yhteistä on J.V. Snellmanilla, J.K. Paasikivella ja Risto Rytillä.

Vastaus: He kaikki ymmärsivät, että pienen Suomen asema määräytyy kansainvälisen politiikan kokonaisuutta vasten. Samalla he olivat patriootteja, isänmaallisia suomalaisia, jotka käyttivät koko elämänsä tämän maan palvelemiseen.

Isänmaallisuus ja kansainvälisyys eivät ole olleet koskaan Suomen historiassa vastakohtia, ne ovat olleet toistensa ehtoja!

Esimerkiksi Snellmanin roolia Suomen kulttuurihistoriassa on analysoitu viime vuosina. Heli Rantala teki vuonna 2013 Turun yliopistolle kulttuurihistorian väitöstutkimuksen Snellmanista. Tutkimuksen mukaan Snellmania pidetään kansallisfilosofina ja fennomaanina, joka ajoi suomenmielisyyden asiaa aggressiiviseen tyyliin.

Rantala huomauttaa suoraan, että Suomi-kiihkoilijan leima ei Snellmanille kuitenkaan sovi. Snellman oli nationalistinen ajattelija, muttei mikään nurkkapatriootti.

Kansallismielisyys on vaarallinen sana. Se antaa mahdollisuuden käyttää sitä myös järjenvastaisesti. Perusteluna sille, että Suomen pitäisi sulkeutua. Tuijottaa omaa napaansa.

Tällä hetkellä kuulemme Suomessa paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta puhetta, joka haikailee menneeseen.

Osa puolueista haikailee EU:n yhteisestä linjasta irrottautumisen perään. On heitä, joiden mielestä Suomen pitää irtautua yhteisestä linjasta ja peruuttaa takaisin YYA-vuosien harmaalle vyöhykkeelle. Jättää Suomi isojen pelaajien palloteltavaksi.

Sellaista, hyvät ystävät, Kokoomus ei salli.

Kansainvälisyys on myös isänmaallisuutta. Miksi esimerkiksi itse haluan olla mukana pääministerinä ja Kokoomuksen puheenjohtajana?

Haluan viedä tätä maailmankolkkaa eteenpäin, Suomea eteenpäin. Kansainvälistä Suomea, jossa on hyvä elää.

Myönnän, että tässä on pateettinenkin sävy. Mutta on aivan turha pelätä kyynisyyttä sellaisen asian kanssa, mihin uskoo.

Suomalaisena minulla on vahva usko suomalaisuuteen: Piru vie, olemme kansainvälisiä ja katsokaa, mistä lähdimme lähes sata vuotta sitten. Ollaan noustu, ollaan rakennettu Suomesta yksi maailman parhaimmista maista. Ollaan luotu Suomeen vahva liberaali demokratia, ollaan omaleimaisia, ollaan kansainvälisiä. Tällaisen kehityksen vuoksi haluan olla mukana viemässä Suomea eteenpäin. Nyt on aika jälleen näyttää itsellemme ja muille!

————————–

Suomalaiset ovat parhaimmillaan, kun ajat ovat vaikeat.

Suomen sodat, niiden jälkeiset taloudelliset ponnistukset ja 90-luvun lamasta nouseminen ovat esimerkkejä suurista kansallisista ponnistuksista. Sisulla Suomi on aina selvinnyt vaikeistakin paikoista.

Siteeraan Sisu-tutkija Emilia Lahtea: ”Sisun ydin ei useimpien ihmisten mielestä ole niinkään pitkäjänteisyydessä, vaan se on paremminkin voimien reservi, jonka voi ottaa käyttöön mahdottomassa tilanteessa.”

Suomi on jälleen vaikeassa tilanteessa. Suomi kärsii kansainvälisestä tilanteesta. Finanssikriisi on jatkunut velkakriisinä ja nyt eurooppalaisena kasvukriisinä. Ehkä jatkeena vielä Ukrainan-tilanteen mukanaan tuoma epävarmuus.

Suomella on myös omia ongelmia: väestö ikääntyy, valtio velkaantuu, julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, Suomelle tärkeät teollisuudenalat ovat rakennemuutoksen kourissa, kilpailukykymme on heikentynyt.

Nyt tarvitsisimme sisua. Nyt meidän olisi ammennettava tuosta voimien reservistä. Kun olisi pitänyt löytää turbo-vaihde, olemme valitettavasti menneet kitkuttaen eteenpäin.

Suomi on tällä hetkellä pysähtynyt.

Totta kai oikeitakin asioita tapahtuu, mutta yleistunnelmassa etenemme kuin käsijarru päällä. Tämä ei koske vain politiikkaa. Vaan myös perinteisiä yrityksiämme, palkansaajajärjestöjä, Etelärantaa.

Olemme politiikassa epäonnistuneet kääntämään Suomen suuntaa. Siitä tätä hallitusta voi puolustaa, että se on aloittanut rakenteelliset uudistukset. Uudistukset, jotka olisi pitänyt käynnistää jo edellisen keskustajohtoisen tai sitä edeltävän punamultahallituksen aikana.

Näiden uudistusten toteutuksessa olemme kuitenkin jääneet jähnäämään. Tällä vaalikaudella on saatu aikaan monia hyviä ratkaisuja. Esimerkkeinä vaikkapa sote-uudistus, eläkeuudistus, yhteisöverouudistus, kilpailukykyä palauttavat palkkaratkaisut. Silti tämä hallitus ole ollut niin jämäkkä muutoksentekijä kuin Suomi tässä tilanteessa olisi tarvinnut.

Ei ole päästy riittävästi eteenpäin.

Mistä tämä johtuu?

Se johtuu siitä, että hallituspuolueilla ei ole ollut yhteistä tilannekuvaa. Muistellaanpa vuoden 2011 hallitusohjelmaneuvotteluita. Silloin riideltiin siitä, onko valtiovarainministeriön maalaama tilannekuva liian pessimistinen. Että onko VM:n arvio kestävyysvajeesta liioiteltu. Että tarvitaanko velkaantumisen taittamiseksi sen suurempaa sopeutusta.

No nyt tiedämme, ettei kasvu tule velkaelvytyksellä tai itsestään ja korjaa ongelmiamme.

Vieläkin suurempi syy on se, että päätöksiä on yritetty tehdä laajalla yhteisymmärryksellä – konsensuksella. Talouden ongelmiin on etsitty lääkkeitä, joista löytyy yhteisymmärrys sekä poliittisen oikeiston että poliittisen vasemmiston välillä. Työmarkkinauudistuksissa on jääty odottelemaan kaikkien eturyhmien yksimielisiä esityksiä.

Suomen vahvuus on ketteryys. Olemme aina löytäneet uusia tapoja olla Suomi. Kokoomus on vierastanut etujärjestöajattelua, sillä sellainen helposti estää uusien toimintatapojen löytymisen. Nyt tämä etujärjestöajattelu sementoi Suomen rapistuvia rakenteita. Omista saavutetuista eduista ei olla valmiita luopumaan.

Konsensuksella on Suomessa saatu aikaan hienoja tuloksia Korpilammen hengestä lähtien. Nyt tämä alimman yhteisen nimittäjän politiikka uhkaa kuitenkin halvaannuttaa Suomen.

Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka jakaa yhteisen tilannekuvan maamme asioista. Yhtenäisemmän tilannekuvan kuin mitä tämän hallituskauden alussa oli tarjolla.

Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka on valmis vaikeisiin päätöksiin silloinkin, kun seminaareissa ja yhteisessä pöydässä istuminen ei tuota tulosta. Eli hallituksen, joka ei tyydy alimman yhteisen nimittäjän politiikkaan.

Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka saa liikettä aikaan.

Tulevalla vaalikaudella liike on laajaa yhteisymmärrystä eli konsensusta tärkeämpää. Niin vaikeassa tilanteessa olemme nyt.

Yksittäinen poliitikko, yksittäinen puolue tai edes hallitus ei voi olla hyvinvointiyhteiskuntamme pelastaja. Olosuhteita ja edellytyksiä esimerkiksi kasvulle ja työllisyydelle voimme toki luoda. Ja toki perustamme on laadukkaissa julkisissa palveluissa sekä lukuisissa julkisen palvelun työntekijöissä.

Hyvinvointimalli ei ole kuitenkaan pysähtymistä vanhaan, vaan jatkuvaa liikettä.

Suomen saavat kuitenkin liikkeelle vain suomalaiset itse. Tämän me osaamme kyllä, kun tahto on kohdallaan. Esimerkiksi Lastensairaalan hyväksi järjestetty keräys on esimerkki, kuinka ihmiset saavat itse asioita aikaan. Toinen aivan erinomainen esimerkki on eri kaupungeissa leviävät Hätäkahvit-ryhmät, joissa tarjotaan levähdyspaikka vanhemmille arjen kiireiden ja jatkuvan väsymyksen keskellä. Tämä on hieno tarina, jossa tartutaan varsin vaikeaan asiaan. Kolmantena esimerkkinä on Tanskassa asuvan Heidi Miettisen Facebookiin perustama Jouluapua-yhteisö, jossa välitetään lahjatoiveita ja apua. Hieno juttu tämäkin.

Yhteistä tässä on se, että nyt asioita tapahtuu alhaalta ylöspäin. Ihmisten vetäminä – ei vain politiikassa tai perinteisissä ”vallan linnakkeissa”. Näitä tekoja tekevät kaikki suomalaiset, eivät vain poliitikot.

——————

Suomi on ollut monesti jakautunut eri kysymysten ympärille. Jakolinjat ovat kulkeneet suhtautumisessa kansainvälisyyteen, kielikysymykseen, Euroopan unioniin ja vaikka oikeiston sekä vasemmiston eroihin.

Itsenäisyyspäivänä olemme nähneet, että vaarallinen vastakkainasettelu on lisääntymässä. Puheet esimerkiksi luokkasodasta ovat herättäviä. Ja vaarallisia.

Käsitys siitä, että suomalaiset pystyvät aina sopimaan kaikesta rauhallisesti ja sivistyneesti, voi olla jopa hieman vääristynyt mielikuva. Itse asiassa varsin usein, kun mielipiteet alkavat vähänkin erota, siitä nousee meillä iso meteli.

Väitän, että jos pystymme asettamaan jakolinjat asialliseen keskusteluun, se voi vähentää vaarallista – jopa väkivaltaan taipuvaa vastakkainasettelua.

Politiikassa on edelleen jakolinjoja. Hyvä niin. Minulle ne ovat näkemyseroja, eivät riitelyä. Tulevissa eduskuntavaaleissa tärkein politiikan jakolinja kulkee uuden ja vanhan välissä.

Ei toki ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa ajatella. Edessämme on tienhaara, kaksi erilaista näkyä Suomesta: Toinen on tulevaisuuteen katsova, tulevaisuudenuskoinen, haasteisiin tarttuva, avoin, yhteistyöhakuinen Suomi. Toinen on sisäänpäinkääntynyt, pelokas, sulkeutunut, luovuttava Suomi.

Mitä tämä jakolinja tarkoittaa käytännössä?

Kokoomus julkistaa omat vaaliteesinsä ensi vuoden puolella, mutta haluan konkretisoida tätä jakolinjaa uuden ja vanhan välillä joillakin esimerkeillä.

Vastakkain on uusi ja vanha ulkopolitiikka.

Vanha ulkopolitiikka on Suomen ajamista harmaalle vyöhykkeelle ja irtautumista EU:n linjasta.

Uusi ulkopolitiikka tarkoittaa avoimempaa, kansainvälisempää ja Euroopan unioniin sitoutunutta Suomea.

Me uskomme siihen, että Suomen paikka on osana läntistä arvoyhteisöä. Suomen on oltava aktiivinen ja rakentava Euroopan unionin ja euroalueen jäsen. Kokoomuksen mielestä Suomen jäsenyys Natossa vahvistaisi maamme turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

Kokoomus haluaa tarttua kansainvälisyyden mahdollisuuksiin. Kannatamme työperäisen maahanmuuton edistämistä. Haluamme Suomeen enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Uskomme vapaaseen kansainväliseen kauppaan. Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa. Kaikki edellä mainitut ovat asioita, jotka helposti torpataan vanhoja etupiirejä suojelevassa ajattelussa. Mutta uusi tapa on ajatella kokonaisuutta, hyväksyä myös uudistusten mukana tulevat vaikeammat sivujuonteet.

Vastakkain on uusi ja vanha talouspolitiikka.

Vanha talouspolitiikka on valtiokapitalismia. Se on rahan laittamista yritysten taskuihin. Vanhalla tavalla luodaan näyttäviä rakennelmia, jotta politiikka näyttäisi kaikkivoipaiselta. Vanha talouspolitiikka on kasvun tekohengittämistä julkisella velalla, elinkeinorakenteen uusiutumista jarruttavia yritystukia, uusia valtionyhtiöitä ja saavutettujen etujen suojelemista.

Uusi talouspolitiikka tarkoittaa puolestaan työn asettamista etusijalle. Se luottaa suomalaisiin työntekijöihin ja suomalaisiin yrityksiin ja iloitsee suomalaisesta kasvuyrittäjyydestä. Se pohjaa sosiaaliseen markkinatalouteen. Se tunnustaa, että julkinen valta ei luo kasvua, mutta se voi rakentaa kasvua edistävät puitteet. Se pyrkii yrityksille kilpailukykyisempään toimintaympäristöön, ei valtion kainalosauvoihin.

Kokoomus katsoo, että julkisen velan hallitsematon kasvu on kyettävä pysäyttämään. Suu on laitettava säkkiä myöten. Kokonaisveroaste ei saa enää nousta nykyisestä.

Kokoomus uskoo, että kaikki lähtee suomalaisesta työstä. Haluamme tehdä työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa. Työn verotusta täytyy keventää. Työn on oltava kaikissa tilanteissa joutenoloa kannattavampaa. Työvoiman tarjonnan lisääminen tarkoittaa korkeampaa työllisyyttä. Työntekijöille ja työnantajille on annettava enemmän vapauksia sopia palkkauksesta ja työehdoista yritystasolla.

Uutta työtä ei synny ilman investointeja. Suomesta on tehtävä houkuttelevampi maa yksityisille investoinneille. Myös julkisia investointeja esimerkiksi osaamiseen sekä kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeään infrastruktuuriin tarvitaan.

Yrittäjyys on talouskasvun moottori. Sen kuristaminen sääntelyllä, byrokratialla ja reilua kilpailua rajoittamalla tarkoittaa pienempää talouskasvua. Yrittäjyyttä ei pidä kutistaa rooliin, jossa valtio isällisesti valitsee ne yritykset, joita tuetaan. Ei ole myöskään mitään syytä rajata entistä suurempaa osaa markkinoista vain valtiolle itselleen, esimerkiksi haikailemalla yhä uusien valtionyhtiöiden perään tai varaamalla tietyt julkiset palvelut vain omalla tuotannolla toteutettavaksi. Markkinoita avaamalla ja lisäämällä kilpailua vapautamme yrittäjyyden valtavan luovan voiman, johon on sisäänrakennettuna pyrkimys tehdä asiat fiksummin.

Vastakkain on uusi ja vanha koulutuspolitiikka.

Vanha koulutuspolitiikka on kaikkien oppilaiden puskemista samaan muottiin, keskusjohtoisuutta, kaavamaisia ratkaisuja, kouluverkon käyttämistä aluepolitiikan keppihevosena ja liitutauluasennetta.

Uusi koulutuspolitiikka auttaa jokaista oppilasta löytämään omat vahvuutensa, antaa erityistä tukea heikommassa asemassa oleville, tukee lahjakkuuksien kehittymistä ja antaa opettajille enemmän mahdollisuuksia kehittää ja ideoida. Se uskoo kansainvälisyyteen ja kielten oppimisen merkitykseen. Se haluaa tarttua teknologian kehittymisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kokoomukselle sivistys on tärkeä arvo. Uskomme vahvaan osaamiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Menestymme korkealla osaamistasolla ja kyvyllä kehittää koulutusta ja osaamista vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita.

Kokoomus uskoo, että parempi koulutus vaatii niin perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen omien vahvuuksien korostamista, rohkeutta uudistaa rakenteita ja intoa tehdä asioita uudella tavalla. Haluamme lisätä julkisia investointeja osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen.

Vastakkain on uusi ja vanha hyvinvointipolitiikka.

Vanha hyvinvointipolitiikka on holhoamista, sääntelyä, järjestelmäuskoa, ongelmien ratkaisemista aina uusilla laeilla ja lisäämällä julkisia menoja sekä palveluiden uudistamista hallintorakenteiden ehdoilla.

Uusi hyvinvointipolitiikka on palveluita ihmisten ehdoilla. Se on valinnanvapautta julkisissa palveluissa ja myös yksilönvastuuta.

Kokoomus uskoo siihen, että hyvinvointiyhteiskunnan vastuu on turvata toimeentulo ja huolenpitoa kaikille, jotka eivät itse siihen kykene. Esimerkiksi työttömyys, sairaus tai työkyvyttömyys voi kohdata meistä jokaista. Vanhana meille jokaiselle on tärkeää turvallisuuden tunne siitä, että kun tarvitsemme apua, se on oikeasti lähellä. Useimmat meistä tarvitsevat jossain vaiheessa elämää hoivaa ja huolenpitoa, mutta haluamme sitä omilla ehdoillamme, ei yhteiskunnan. Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat jokaiselle suomalaiselle.

Kuitenkin liian pitkään hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on tarkoittanut vain julkisten menojen lisäämistä, uusia kuntien velvoitteita ja tiukempaa normitusta. Väestön ikääntyessä julkiset tulot vähenevät ja menot kasvavat. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa on kestävyysvaje. Tällä tiellä ei voida jatkaa.

Suomalaisten hyvinvointi edellyttää laadukkaita palveluita. Siksi uskomme, että tulevaisuudessa suomalaisten on itse saatava valita terveyspalvelunsa julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Julkisen rahan on seurattava potilasta, ei päinvastoin.

Hyvinvointia ei rakenneta yksin terveyskeskuksessa, sairaalassa tai vanhainkodissa. Sitä rakennetaan joka ilta omissa perheissä ja kodeissa tai lukemattomien vapaaehtoistyötä ja järjestötyötä tekevien suomalaisten toimesta. Sitä rakentavat läheisestään huolta pitävät omaishoitajat. Sitä rakennetaan lasten iltapäiväkerhoissa. Sitä rakennetaan urheiluseuroissa, partiossa ja seurakunnissa.

Uusi tapa on myös sitä, ettemme vain puhu ratkaisuvaihtoehdoista ja yhtenäisestä tilannekuvasta. Uusi tapa on sitä, että tuomme ja myös hyväksymme uusia käytäntöjä.

On mielestäni selvää, että tulevalla hallituskaudella on paljon vaikeita asioita ratkaistavana. Mielestäni rahamääräisesti suurimmat ratkaisut – kuten sopeutuksen määrä sekä isoimmat kasvupanostusten kohteet on päätettävä heti hallituskauden alussa. Myös vahvaa rakenteiden uudistamista on jatkettava niin työmarkkinoiden kuin palveluidenkin osalta.

Yhtenäinen tilannekuva ja tahto näiden olennaisten asioiden hoitamiseen ratkaisevat sen, saako tuleva hallitus liikettä aikaan.

Arvio siitä, miten luomme parhaiten työllisyyttä ja turvallista ilmapiiriä Suomeen. Ja uskallamme tehdä päätökset velkataakan katkaisemiseksi ja tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kyse on asioista, joita ei voi katsoa sivusta, vaan ne on tehtävä heti.

—————
Yhteiskunnan elinehto on kuitenkin dialogi ja kuuntelu – emme tuomitse toisin ajattelevaa pahaksi ihmiseksi tai hölmöksi, vaan ymmärrämme että myös hänen ajattelunsa nousee jostakin. Vaikka olisimmekin eri mieltä.

Tässä yhteydessä haluan palauttaa mieleen tarinan kokoomuslaisesta patriootista Väinö Havaksesta, joka kaatui jatkosodassa vapaaehtoisena. Hänen kuvansa muuten roikkuu Kokoomuksen eduskuntaryhmän huoneen seinällä.

Havas oli ollut myös sisällissodassa. Vuonna 1939 Havas piti eduskunnassa puheen, jossa hän vaati sisällissodassa vuonna 1918 haavoittuneiden punaisten invalidien aseman parantamista valtiovallan toimin. Siis vaikka hän itse oli itse taistellut valkoisten joukossa.

Eduskunnan pöytäkirjaan merkittiin seuraavat sanat: ”Heidän joukossaan oli varmasti ihanteellisia, herkästi innostuvia nuorukaisia, jotka seisoivat paikallaan vakaumuksellisista syistä ja hyvässä uskossa. Jo silloin katselimme asiaa yhteisenä onnettomuutena. Ymmärsimme punaisen tulilinjan miehet kärsimyskumppaneiksemme. Minulla on se vakaumus, että tulilinjojen kauhut kestävät, siellä haavoittuvat ja kaatuvat etupäässä ne miehet, jotka taistelevat omantuntonsa ja velvollisuudentuntonsa pakosta aatteensa puolesta, olipa tämä aate sitten osoittautuva oikeaksi tai erheelliseksi. Juuri näitä miehiä kansamme tarvitsee nykyisessä yhteisessä rintamassaan ja kaikkien oikeaksi tunnustamassa olemassaolonsa taistelussa.”

”Juuri näitä miehiä kansamme tarvitsee”, puhui Havas ihmisistä, jotka olivat suunnanneet kiväärinpiippunsa häntä kohti pari vuosikymmentä aikaisemmin.

Kokoomustakin on yritetty tunkea jakolinjoissa eri suuntaan. Välillä oikeaan nurkkaan, välillä kovaan maastoon, välillä liberaaliin suuntaan. On kysytty, missä Kokoomus oikein menee. Tänä päivänä harva ihminen löytää kuitenkaan itseään tällaisen asettelun kautta. Nurkka-asettelu perustuu vanhaan pelin politiikkaan. On silti harhaa kuvitella, etteikö jakolinjoja olisi. Kyllä on, monellakin saralla. Myös politiikassa, jossa jakolinja kulkee uudistumisen ja pysähtymisen välissä.

Jakolinja uuden ja vanhan välillä ei minullekaan riipu puolueesta. Eikä uudistaminen ole itseisarvo. Se on tapa tehdä asioita paremmin. Se on tapa vastata haasteisiin, kun meillä ei ole jakovarapolitiikan kulta-aikaa käsissämme.

Mutta uusi tapa ei ole sitä, että vanha olisi jotenkin pahasta. Usein jos et ole muutoksen kannalla, sinut leimataan konservatiiviksi. Mielestäni tulkinta on epärehellinen.

Konservatiivisuus ei ole minulle EI-liike. Sen sijaan se on minulle perinteitä, kulttuuriperimäämme tukeva suuntaus. Se on Väinö Havaksen kaltaista ajattelua, jossa maltillisesti analysoimme tapahtuneet ja käännämme sen perusteella katsetta eteenpäin. Minä kunnioitan syvästi esimerkiksi veteraanejamme. Pitäisin loukkauksena, jos tämänkaltaista kulttuuriperimää ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamista ei kunnioitettaisi uudistamisen taustalla.

Eteenpäin päästään vain keskinäisen arvostuksen tietä.

————-

Kokoomus haluaa tuoda liikettä Suomeen. Mutta miten paikkamme tässä politiikan kentässä määräytyy?

Kokoomus on puolue, jolla ei ole käsissään mitään kirjoitettua Totuutta. Filosofit Hegelistä Marxiin ja Keynesistä Hayekiin näkivät historian jonkinlaisena ennakkoon kirjoitettuna tarinana.
Emme usko, että historiaa on kirjoitettu etukäteen mihinkään oppaaseen. Meillä ei ole omaa poliittista Katekismusta tai Pääomaa.

Koska Kokoomuksella ei ole käsissään vain yhtä totuutta, yhteistä ajatusta, olemme välillä myös eri mieltä asioista. Kokoomuksessa saa olla eri mieltä asioista. Kokoomuksessa pitää olla eri mieltä asioista, sillä yhteiskunta kehittyy vain punnitun keskustelun kautta.

Kokoomuksen ajama yhteiskunta on suvaitsevainen, moniarvoinen, avoin, kansainvälinen, moderni ja uudistuva.

Kokoomus on alusta saakka ollut puolue, joka on tuonut yhteen Suomeen uskovia ihmisiä eri ammattiryhmistä. Kokoomus kunnioittaa juuriaan ja ottaa aiemmasta opiksi.

Me olemme olleet opettajien puolue. Me olemme olleet kauppiaiden puolue. Meitä kutsuttiin joskus myös pappien puolueeksi, mutta luulenpa, että pappien määrä kalpenee nykyään vertailussa opiskelijoiden, yrittäjien, sairaanhoitajien, palomiesten ja palkanlaskijoiden määrään.

En sano tätä siksi, että kauppiaissa tai papeissa olisi mitään pahaa. Vaan siksi, että kokoomuksen jäsenkunta elää ajassa. Se on poikkileikkaus kaikista suomalaisista.

Ja miksi ei olisi? Nimi kokoomus keksittiin aikoinaan siksi, että yhteen kokoontuivat hyvin erilaiset ihmiset. Hyvin erilaisista lähtökohdista. Joukossa oli vanhasuomalaisia ja nuorsuomalaisia. Monarkisteja ja tasavaltalaisia. Professoreita ja maanviljelijöitä. Naisia ja miehiä.

Viime vuosina monet suomalaiset ovat sanoneet että uskovat kokoomuksen arvoihin, toiset taas kokoomuksen pragmaattiseen toimintatapaan. Yhdistävä tekijä on kuitenkin rakkaus isänmaahan. Usko siihen, että työskentely Suomen puolesta on arvokasta, ja että se kannattaa.

Se, että Suomi on olemassa vauraana maana ja kiistatta yhtenä 1900-luvun menestystarinoista, ei ole mihinkään kirjoihin kirjoitettu. Kyse on siitä, että päättäjämme ovat osanneet toimia kylmäpäisesti ja rohkeasti vaikeana aikana. Esimerkiksi 90-luvun alun laman aikana valtionvarainministeri Iiro Viinanen tai nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö eivät katselleet suosiolukuja, vaan keskittyivät Suomen saamiseen takaisin oikealle uralle.

————

Lopuksi on syytä pohtia, mihin tällä kaikella pyritään. Mikä on visio Suomesta? Mitä haemme jakolinjalla uuden ja vanhan välillä?

Minulle politiikassa läheinen visio, päämäärä, on ollut ihmisten onnellisuus. Tai onnellinen Suomi. Mutta onko sekään oikeastaan mikään visio?

Moni voi perustellusti sanoa, että minun onnellisuudestani päättäminen ei ole poliitikkojen tehtävä. Tämä on varsin hyvä argumentti. En minäkään ehkä haluaisi.

Mutta sen sijaan haluan, että edes muutamilla valinnoilla, joilla voimme kannustaa ihmisiä töihin tai pystymme auttamaan arjen valinnoissa, se tekisi Suomesta edes hiukan paremman tai onnellisemman paikan.

Politiikassa yhteisen päämäärän maalaaminen on taitolaji. Urheilussa tavoitteena on useasti voitto. Yrityselämässäkin voi olla monia tavoitteita. Lopulta kuitenkin se, mitä viivan alle jää, määrittää koko yrityksen olemassaolon.

Suomi ei ole yritys. Siksi sitä ei pidä edes yrittää johtaa kuin yritystä. Meillä yrittäjät hoitavat yrittämisen. Se ei ole politiikan tehtävä, vaikka tällaiset ajatukset tuntuvat ajoittain yleistyvän.

Politiikassa tuota yhteistä tavoitetta lähestytään montaa eri kautta. Ei ole olemassa mitään yrityksen kaltaista viivaa, yhdenmukaista visiota Suomesta, jonka eteen taistellaan ja sitten hiukan keinoista välillä kiistellään.

Tätä varten eri puolueilla on arvoja, joiden varaan toimintaa voidaan rakentaa. Kokoomuksessa keskeisimmät arvot ovat: Vapaus ja vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, välittäminen, suvaitsevaisuus, kannustavuus ja kansainvälisyys.

———-

Menestystarina ei synny käsijarru päällä, eikä tukeutumalla vanhaan. Tarvitaan oppia aiemmista onnistumisista ja epäonnistumisista. Tarvitaan rohkeutta. Mutta ennen kaikkea tarvitaan liikettä. Tarvitaan eteenpäin katsovaa asennetta.

Meillä on suuri vastuu ja tehtävä: se että jo Snellmanin ajoista rakentunut menestystarina kansainvälisestä, modernista, rohkeasta ja avoimesta Suomesta saa jatkoa. Mitä 208-vuotias J.V.Snellman antaisi meille, huonojen uutisten ja ristiriitojen riipomille nykysuomalaisille, elämän evääksi?

Syvän historian tajun omaava ja paljon elämää nähnyt Snellman kiteytti kokemuksensa sanoihin: ”Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä työtä, mikäli voimat riittävät. Paha päivä menee menojaan niin kuin hyväkin.”

Suomi on selättänyt monta pahaa päivää ja noussut valoisampaan tulevaisuuteen. Niin me selätämme tämänkin, ja näytämme jälleen itsellemme ja maailmalle. Ryhdytään siis töihin. Kiitos.

Kestävä kehitys politiikan osa-alueena on aikaisemmin ollut hieman marginaalissa, mutta viime vuosina siitä on vähitellen tullut valtavirtaa. Sen painoarvo tulee jatkossa vain kasvamaan, ja ennen pitkää siitä tulee yksi tärkeimmistä politiikan sektoreista. Kestävän kehityksen periaatteet täytyy alkaa ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.

Pääministerinä ja Kokoomuksen puheenjohtajana haluan olla vauhdittamassa tätä muutosta. Haluan olla tekemässä Suomesta kestävän kehityksen kärkimaata koko maailmassa. Meidän ei kannata laittaa vastakkain talouskasvua ja kestävää kehitystä. Tässäkään ei ole kysymys joko-tai -valinnasta. Asetelma on sekä-että. Valitsemme molemmat.

Kyse on ensinnäkin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kokoomuksen periaateohjelmassa vastuu ympäristöstä on ollut vahvasti mukana jo vuosikymmeniä. Meidän on jätettävä maailma jälkipolville paremmassa kunnossa kuin missä saimme sen vastuullemme.

Toiseksi kyse on juuri tästä hetkestä. Moniin Suomen suuriin haasteisiin kestävä kehitys tarjoaa oivallisia ratkaisun avaimia. Suomen teollinen tuotanto on jo nyt maailman puhtainta. Meidän kannattaa panostaa siihen, että maailman puhtaimman tuotannon edellytykset säilyvät ja vahvistuvat.

Kolmanneksi: Tulevasta hyvinvoinnin lisäyksestä yhä suurempi osa perustuu luonnonvaroja vain vähän kuluttaviin aineettomiin hyödykkeisiin. Tässä puhutaan paitsi palvelusektorin työpaikoista, myös digitalisaatiosta.

Jotkut näkevät digitalisaation uhkana perinteisille työpaikoille. Minä näen sen mieluummin suurena mahdollisuutena luoda suomalaisille entistä turvallisempia, miellyttävämpiä ja fyysisesti vähemmän kuormittavia työtehtäviä.

Mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii tosin lisää joustavuutta paitsi työmarkkinoilta, myös koulutusjärjestelmältä. Sekä työmarkkinoita että koulutusjärjestelmää pitää kehittää ihmisten tarpeiden näkökulmasta. Kouluttautuminen ja siirtyminen uudenlaisiin tehtäviin pitää tehdä ihmisille mahdolliseksi ja suorastaan houkuttelevaksi.

Energiaa ja materiaaleja säästävän teknologian kysyntä maailmalla kasvaa. Vähemmillä resursseilla pitää jatkossa saada enemmän ja parempia tuloksia. Ilmanlaatua ja puhtaan veden saantia parantavilla menetelmillä tehdään tulevaisuudessa isoa bisnestä ja pelastetaan ihmishenkiä. Suomi voi osaamisellaan olla merkittävässä roolissa globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Suomesta löytyy huippuluokan insinööriosaamista. Nokian perintö elää edelleen vahvana. Monilla aloilla suomalaiset yritykset edustavat maailman kärkeä.

Startup-kulttuurissa edistys on viime vuosina ollut huimaa. Samaa ennakkoluulottomuuden henkeä pitää levittää koko yrityskenttäämme. Halu mennä maailmalle, avata uusia markkinoita ja verkostoitua kansainvälisesti pitää nostaa uudelle tasolle.

Kestävän kehityksen periaatteita kannattaa tuoda vahvemmin osaksi myös yhdyskuntasuunnittelua. Asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa on mahdollista ja kannattavaa yhdistää talouden kasvua tukevat elementit, ihmisten liikkumisen tarve ja työpaikkojen sekä asutuksen sijoittuminen sekä tieto- ja viestintäteknologia tavalla, joka rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Puhdas, fiksu ja toimiva asuinympäristö on paitsi itsessään arvokas asia, se on myös keskeinen terveys- ja viihtyvyystekijä.

Emme yritä olla ennustajia emmekä halua ruveta arvailemaan parhaita sijoituskohteita tai valitsemaan voittajia. Politiikan pitää poistaa esteitä innovaatioilta ja uusien ideoiden kokeilemiselta.

Suomesta voi fiksulla kestävän kehityksen politiikalla tulla kokoaan suurempi vaikuttaja maailmassa. Olemme aiemminkin olleet kansakuntana tunnettuja siitä, että pystymme tuottamaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin. Ei ole mitään estettä sille, ettei näin voisi olla myös tulevaisuudessa kestävän kehityksen saralla.

Tänäänkin meidän on hyvä muistaa sukupolvia, jotka sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä pystyivät kokoamaan hajalle revityn maan ja kansan jälleen yhdeksi. Sukupolvia, jotka puolustivat demokratiaa ääriliikkeiden uhkaa vastaan.

Sukupolvia, joiden taistelu pysäytti Neuvostoliiton hyökkäyksen – kaikki yhdessä, veljeä jättämättä. Muistetaan myös sukupolvia, jotka sotien jälkeen tekivät mitä piti. Asuttivat siirtokarjalaiset ja hoitivat sotakorvaukset. Me olemme maa, joka maksoi velkansa.

Rakentajasukupolven ponnisteluiden ansiosta myös teollinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys etenivät vahvasti ja muun muassa terveydenhuolto ja koulutus tuotiin kaikkien saataville.

Viimeisimpänä vaiheena avauduimme hitaasti ja määrätietoisesti länteen ja kansainvälisyyteen. Meillä suomalaisilla on tänä päivänä oikeusvaltio, vahvat perusvapaudet ja laajat kansalaisoikeudet.

Tällaista perintöä itsenäisyyspäivä velvoittaa kantamaan eteenpäin. Siinä voidaan onnistua vain, jos kykenemme edelleen tekemään yhteistyötä yli keinotekoisten raja-aitojen. Nyt me olemme toisenlaisten haasteiden edessä. Suurimmat vaikeudet liittyvät talouteen. Meidän suomalaisten on taas nähtävä, että isänmaan asia on yhteinen.

Yhteistyöllä ja välittämisellä, keskinäisellä kunnioituksella ja toisten huomioon ottamisella, ahkeruudella ja sisulla. Niillä tehdään parempi huominen.

Puheenjohtaja, pääministeri Alexander Stubb ja Kansallinen Kokoomus toivottavat kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.

Kuuntele koko tervehdys täältä.

(Puhuttaessa muutosvarauksin)

Hyvä puoluehallitus,

”Muutoksen alkuun riittää yksi ihminen, mutta toteutukseen tarvitaan kokonainen joukkue” – edellistä lausetta kannattaa makustella hiukan pidempään.

Näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä on hyvä muistaa, että yksin meistä kukaan ei ole mitään. Suomi on aina pärjännyt pienenä kansana, yhtenä joukkueena. Vaikeina hetkinä kaveria ei ole jätetty, vaan kerätty voima ympäriltä ja hoidettu hommat kuntoon.

Harvoin meillä on yksittäistä pelastajaa, yhtä puoluetta tai yhtä ainoaa oikeaa ajatusta, miten menemme vaikeassa tilanteessa eteenpäin. Tarvitaan enemmän. Tarvitaan joukkue.

Itsenäisyyspäivänä on syytä muistaa, kuinka talvi- ja jatkosodassa joukkomme taistelivat jopa yli-inhimillisen urheasti.

Tosin talvisotaa käytetään osin virheellisestikin symbolina maana yksin pärjäämisestä. Talvisodan kokemukset puhuvat sen puolesta, että Suomen on tärkeää luoda ja ylläpitää kiinteitä suhteita siihen läntiseen arvoyhteisöön, jonka osaksi olemme halunneet kasvaa itsenäistymisestä lähtien.

Suomella on yksin joutumisesta huonoja kokemuksia. Kun isot sopivat asioista keskenään pienten päiden ylitse, pienet joutuvat aina kärsimään. Pienelle maalle sellainen tilanne, jossa muut sopivat meitä koskevat asiat meiltä kysymättä, on pahin mahdollinen. Sellaiseen asemaan ei pidä enää koskaan joutua.

Tänä päivänä tilanne Suomessa on kovin toisenlainen kuin talvisodan kynnyksellä eikä meihin kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Silti itsenäisen maan on hyvä muistaa, että ilman laajempaa joukkoa ympärillämme, tilanne voisi olla ajoittain tukalakin.

———–

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi pari viikkoa sitten lehtihaastattelussa, että viimeisimmät hallitukset ovat tehneet mielikuvapolitiikkaa. Meillä on viisas presidentti.

On syytä tunnustaa tosiasiat. Tätä ja muutamaa edellistä hallitusta voi ihan aiheesta syyttää siitä, että isot rakenneuudistukset ovat edelleen kesken.

Mutta toisaalta pitää olla toiseltakin puolelta rehellinen. Tämä hallitus on laittanut liikkeelle mittavat rakennepoliittiset hankkeet. Toimet, joita ei aloitettu edellisellä keskustavetoisen hallituksen kaudella. Toimet, joita ei aloitettu sitä edellisellä punamultakaudella.

On siis syytä myös puolustaa tehtyjä valintoja. Ne eivät ole toteutuneet kympin arvoisesti, tehtävää on vielä runsaasti. Mutta emme saa pelätä liikettä. Päinvastoin – pökköä pitää lyödä lisää pesään. Ja se mitä ei tällä hallituskaudella saada kaikkinensa valmiiksi, jatkuu myös tulevina vuosina.

Mustaa ei kannnata selittää valkoiseksi. Eikä kääntää kaikki kulmia poliittiselle jargonille ominaiseen myönteiseen sävyyn.

Totta ei kuitenkaan ole, että ihan toimettomia olisimme tällä vaalikaudella olleet. Lähdetään alusta liikkeelle, mitä hallituskauden aikana on tapahtunut:

On estetty euroalueen romahdus ja onnistuttu pitämään Suomi vaikutusvaltaisena EU:n ja eurojärjestelmän jäsenenä. On onnistuttu estämään työttömyyden nousu niin korkealle kuin huonojen talouslukujen perusteella olisi voinut kuvitella.

On tehty päätökset lähes 6,5 miljardin euron valtiontalouden sopeutuksesta. Valtion budjetin loppusumma laskee nyt toista vuotta peräkkäin. Näin on viimeksi käynyt Lipposen 1. hallituksen aikoihin.

On pystytty tekemään tuntuva yritysverouudistus, jossa yhteisöveroa on kevennetty 1,2 miljardilla eurolla. On tehty lukuisia muita yritysten rahoitusta parantavia toimia ja viety isoja infrahankkeita eteenpäin.

On saatu aikaan eläkeuudistus, josta kiitos työmarkkinajärjestöille.

Sote-uudistuksesta on saatu sopu. Monet rakenneuudistuksiin liittyvät lait ovat eduskunnan käsittelyssä, mutta osa pitää vielä viedä hallituksesta eduskunnalle.

Monista hyvistäkin teoista huolimatta lienee rehellistä kuitenkin todeta, ettei tämä hallitus ole ollut ihan niin jämäkkä muutoksentekijä kuin Suomi tässä tilanteessa olisi tarvinnut. On maalattu kuva isoista uudistuksista ja askeleista. Kuva ehkä hiukan epärehellisesti sellaisesta, mitä ei täydellisesti pystytä toteuttamaan. Odotukset ja toteutus eivät ole olleet tasapainossa nykyisellä hallituskoalitiolla. Tässä on jatkossa parannettavaa.

Vaikeina aikoina on lupa odottaa parempaa. Tämä on täysin ymmärrettävä ja kohtuullinen haaste meille kaikille politiikassa toimiville.

—————

Joukkuetta tarvitaan myös politiikassa. Tällä viikolla olemme tämän hallitusjoukkueen kanssa urakoineet oikein kunnolla.

Eilen oli pääasiassa viimeinen päivä tuoda eduskunnan käsittelyyn menevät lakihankkeet hallituksen istunnosta läpi. Olen puhunut 250 lakihankkeen tehtävästä. Nyt lakeja on annettu 227 kappaletta ja tarkemman laskun jälkeen noin 30 lakia on antamatta. Osa näistä annetaan vielä myöhemmin. Laki tai säädös ei ole itseisarvo sinänsä. Tämä hallituksen mittava puristus on kuitenkin viety varsin pitkälle maaliin.

Hallitustaival ei ole kuitenkaan vielä päätöksessään. Monta kuukautta on vielä jäljellä. Maailmalla tilanne on epävarma. Suomessa talouden mittareita pitää seurata jatkuvasti. On oltava hereillä loppuun asti.

Kokoomuksen ministerijoukkue on viime aikoina ollut varsin aloitteellinen. Mainitaan vaikka Jannen avaus siitä, että merkittävät talouden linjaukset ja sopeutuspäätökset olisi tehtävä kertarytinällä pidemmän kituuttamisen sijaan. Petterin työ maitosektorin EU-tuesta. Lenitan erinomaiset avaukset ja ennen kaikkea konkretiaan menevät avaukset työperäisen maahanmuuton osalta. Lauran kehitysideat siitä, kuinka pystyisimme puuttumaan paremmin yksinäisyyden mukanaan tuomiin haittoihin. Paulan ajatukset liikenneinfran kehittämisestä. Sannin ponnistelut tasapainoisen ja järkivihreän ympäristöpolitiikan eteen. Unohtamatta lukuisia eduskuntaryhmämme kannanottoja Satosen Arton johdolla.

Olen sitä mieltä, että aktiivisuudessa olemme syksyn mittaan ottaneet askeleita eteenpäin. Hyvä niin. Nykytasosta pystymme kuitenkin vielä parantamaan. Meidän on hyvä pitää kirkkaana mielessä, ettemme tee ehdotuksia median tai helppojen kannatuspisteiden vuoksi. Ne ovat ajatuksia Suomen parantamiseksi. Ja ne ovat nimenomaan asioita, joita Suomessa pitää tehdä, että pärjäisimme tulevaisuudessa.

Kokoomuksella on nyt kaksi tavoitetta yli muiden ennen vaaleja: 1) Suomi on paremmassa kunnossa ensi kesänä kuin viime kesänä aloittaessani pääministerinä. 2) Saamme rakennettua Suomelle strategiaa, joka pohjautuu tilannekuvan ymmärtämiseen.

Tämä on aika tiukka paikka. Seuraavat vuodet eivät ole helppoja. Aion muistuttaa vielä monta kertaa siitä, että eri puolueilla ja kaikilla olisi yhtenäinen tilannekuva maamme tilanteesta. Vain tätä kautta pystymme muodostamaan yhtenäisen ja entistä paremman hallitusjoukkueen.

Ruotsin tilanne on meille opettava esimerkki poliittisesta myllerryksestä. Vaalien jälkeen Ruotsissa alettiin tehdä politiikkaa, joka ei täysin vastannut vaalitulosta. Lopputuloksena on tämänhetkinen suuri myllerrys. Suomen kannalta tässä on opittavaa siinä, että demokratia osoittaa voimansa. Ennen vaaleja pitää pystyä entistä vahvemmin näyttämään, mitä oma politiikka tuottaa. Ei ole olemassa yhteistä konsensusta, vaan päätöksentekokyky on ratkaisevaa.

—————-

Muutoksen alkuun riittää yksi ihminen, mutta toteutukseen tarvitaan aina kokonainen joukkue.

Nyt puhun meistä, kokoomuslaisista. Syksy on ollut meillekin vaikeaa aikaa. Politiikan kuumemittarina toimivat kannatusluvut kertovat siitä, mistä lähdemme liikkeelle. Me olemme haastajia. Innokkaita ja nälkäisiä sellaisia.

Toivon, että keskitymme kuitenkin oleelliseen. Oma tapamme ei ole kertoa vaalitavoitteita vielä tässä vaiheessa. Meidän päähuomiomme on Suomen asioissa.

Jotta voimme puhua lääkkeistä, taudinkuvan täytyy olla selvillä. Tulen vielä ennen joulua avaamaan ajatuksiani siitä, mihin suuntaan Suomi on menossa. Miltä tulevaisuuden Suomi näyttää tai miten sinne ollaan menossa.

Jos aivan pienen vilkaisun sallitte tulevaan, niin kyllä tulevaisudessakin politiikan teemoissa on jakolinjoja. On näkemyksiä. Se ei tarkoita, etteikö yhteistyötä pystyttäisi tekemään. Tarvitaan aina muitakin pelaajia joukkueeseen. Mutta samalla pitää uskaltaa laittaa omat ajatukset keskustelun pohjaksi.

Tulevalla vaalikaudella keskeinen jakolinja ei ole oikeiston ja vasemmiston, liberaalin ja konservatiivisen tai keskitetyn ja hajautetun yhteiskunnan välillä. Sen sijaan uskon, että näemme jaon uudistamisen ja vanhan säilyttämisen välillä. Vastakkain on uusi ja vanha.

Muutamalla esimerkillä kuvattuna vaikka uuden ja vanhan jakoa näin:

Vastakkain on uusi ja vanha ulkopolitiikka.

Vanha ulkopolitiikka on suomettuneisuutta, Suomen ajamista harmaalle vyöhykkeelle ja irtautumista EU:n linjasta.
Uusi ulkopolitiikka tarkoittaa avoimempaa, kansainvälisempää ja Euroopan unioniin sitoutunutta Suomea.

Vastakkain on uusi ja vanha talouspolitiikka.

Vanha talouspolitiikka on valtiokapitalismia, velkavetoista kasvua, elinkeinorakenteen uusiutumista jarruttavia yritystukia, uusia valtionyhtiöitä ja saavutettujen etujen suojelemista.

Uusi talouspolitiikka tarkoittaa työn asettamista etusijalle. Se luottaa suomalaisiin työntekijöihin ja suomalaisiin yrityksiin ja riemuitsee suomalaisesta kasvuyrittäjyydestä. Se pohjautuu sosiaaliseen markkinatalouteen. Uusi talouspolitiikka uskoo, että kasvu syntyy osaamisesta, digitalisaation mahdollisuuksista, kannustavammasta verotuksesta, joustavammista työmarkkinoista, investointien lisäämisestä ja  kilpailun lisäämisestä.

Vastakkain on uusi ja vanha hyvinvointiyhteiskunta.

Vanha hyvinvointiyhteiskunta on holhoamista, sääntelyä, järjestelmäuskoa ja laatikkoleikkejä.
Uusi hyvinvointiyhteiskunta on palveluita ihmisten ehdoilla. Se on valinnanvapautta julkisissa palveluissa. Se sääntelyn purkamista ja ihmisten valinnanmahdollisuuksien lisäämistä.

—————-

Kokoomus on minulle se joukkue, jonka riveissä laitan kaiken peliin. Me tässä huoneessa olemme pieni osa kokoomusjoukkuettamme.

Minulle kaksi tärkeintä asiaa kokoomuksessa ovat rakkaus isänmaahan ja rakkaus lähimmäiseen.

Ei pidä ymmärtää väärin. En ole tekemässä Kokoomuksesta rakkauspuoluetta. Tarkoitukseni on sanoa, että kaksi asiaa, jotka kokoomuksessa puhuttelevat minua eniten ovat kiintymys isänmaahan ja usko siihen, että huolenpito läheisistä on hyvän yhteiskunnan avain.

Syy itse asiassa siihen, että lähdin mukaan politiikkaan, oli se, että uskoin Suomeen. Uskoin, että Suomen puolesta kannattaa tehdä työtä.

Kokoomus on alusta saakka ollut puolue, joka on tuonut yhteen Suomeen uskovia ihmisiä eri ammattiryhmistä. Me olemme olleet opettajien puolue. Me olemme olleet kauppiaiden puolue. Meitä kutsuttiin joskus myös pappien puolueeksi, mutta luulenpa, että pappien määrä kalpenee nykyään vertailussa opiskelijoiden, yrittäjien, sairaanhoitajien, palomiesten ja palkanlaskijoiden määrään. Luulenpa, että meillä on enemmän peliteollisuuden edustajia kuin vaikka kauppiaita.

En sano tätä siksi, että kauppiaissa olisi mitään pahaan. Vaan siksi, että kokoomuksen jäsenkunta elää ajassa. Se on poikkileikkaus kaikista suomalaisista.

Ja miksi ei olisi? Nimi kokoomus keksittiin aikoinaan siksi, että yhteen kokoontuivat hyvin erilaiset ihmiset. Hyvin erilaisista lähtökohdista. Joukossa oli vanhasuomalaisia ja nuorsuomalaisia. Monarkisteja ja joitakin tasavaltalaisia. Jotkut olivat kovasti kallellaan Saksaan. Toiset katsoivat Isoon Britanniaan. Viime aikoina ihmiset ovat sanoneet että uskovat kokoomuksen arvoihin, toiset taas kokoomuksen pragmaattiseen toimintatapaan. Yhdistävä tekijä oli kuitenkin rakkaus isänmaahan. Usko siihen, että työskentely Suomen puolesta on arvokkainta mitä ihminen voi tehdä.

Juha Rihtniemi on todennut oivallisesti Kokoomuksen 50-vuotisjuhlissa vuonna 1968 seuraavasti: ”Isänmaa ei ole tänään sama kuin puoli vuosisataa sitten. Kokoomus ei ole tänään sama kuin perustamisensa aikana. Vielä vähemmän voidaan toivoa, että Kokoomus olisi tänään sama kuin huomenna.”

Tämä on siis se Kokoomus, jossa teemme työtä Suomen puolesta. Toivon, että tämän päivän jälkeen lähdemme taas viemään intoa jokaiseen piiriin, jokaiselle alueelle, jokaiselle puoluetoimijalle ja sitä kautta suomalaisille.

Meidän tavoitteemme on se, että satavuotias Suomi vuonna 2017 on oikeilla raiteilla, matkalla parempaan.

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.