Kestävä kehitys politiikan osa-alueena on aikaisemmin ollut hieman marginaalissa, mutta viime vuosina siitä on vähitellen tullut valtavirtaa. Sen painoarvo tulee jatkossa vain kasvamaan, ja ennen pitkää siitä tulee yksi tärkeimmistä politiikan sektoreista. Kestävän kehityksen periaatteet täytyy alkaa ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.

Pääministerinä ja Kokoomuksen puheenjohtajana haluan olla vauhdittamassa tätä muutosta. Haluan olla tekemässä Suomesta kestävän kehityksen kärkimaata koko maailmassa. Meidän ei kannata laittaa vastakkain talouskasvua ja kestävää kehitystä. Tässäkään ei ole kysymys joko-tai -valinnasta. Asetelma on sekä-että. Valitsemme molemmat.

Kyse on ensinnäkin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kokoomuksen periaateohjelmassa vastuu ympäristöstä on ollut vahvasti mukana jo vuosikymmeniä. Meidän on jätettävä maailma jälkipolville paremmassa kunnossa kuin missä saimme sen vastuullemme.

Toiseksi kyse on juuri tästä hetkestä. Moniin Suomen suuriin haasteisiin kestävä kehitys tarjoaa oivallisia ratkaisun avaimia. Suomen teollinen tuotanto on jo nyt maailman puhtainta. Meidän kannattaa panostaa siihen, että maailman puhtaimman tuotannon edellytykset säilyvät ja vahvistuvat.

Kolmanneksi: Tulevasta hyvinvoinnin lisäyksestä yhä suurempi osa perustuu luonnonvaroja vain vähän kuluttaviin aineettomiin hyödykkeisiin. Tässä puhutaan paitsi palvelusektorin työpaikoista, myös digitalisaatiosta.

Jotkut näkevät digitalisaation uhkana perinteisille työpaikoille. Minä näen sen mieluummin suurena mahdollisuutena luoda suomalaisille entistä turvallisempia, miellyttävämpiä ja fyysisesti vähemmän kuormittavia työtehtäviä.

Mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii tosin lisää joustavuutta paitsi työmarkkinoilta, myös koulutusjärjestelmältä. Sekä työmarkkinoita että koulutusjärjestelmää pitää kehittää ihmisten tarpeiden näkökulmasta. Kouluttautuminen ja siirtyminen uudenlaisiin tehtäviin pitää tehdä ihmisille mahdolliseksi ja suorastaan houkuttelevaksi.

Energiaa ja materiaaleja säästävän teknologian kysyntä maailmalla kasvaa. Vähemmillä resursseilla pitää jatkossa saada enemmän ja parempia tuloksia. Ilmanlaatua ja puhtaan veden saantia parantavilla menetelmillä tehdään tulevaisuudessa isoa bisnestä ja pelastetaan ihmishenkiä. Suomi voi osaamisellaan olla merkittävässä roolissa globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Suomesta löytyy huippuluokan insinööriosaamista. Nokian perintö elää edelleen vahvana. Monilla aloilla suomalaiset yritykset edustavat maailman kärkeä.

Startup-kulttuurissa edistys on viime vuosina ollut huimaa. Samaa ennakkoluulottomuuden henkeä pitää levittää koko yrityskenttäämme. Halu mennä maailmalle, avata uusia markkinoita ja verkostoitua kansainvälisesti pitää nostaa uudelle tasolle.

Kestävän kehityksen periaatteita kannattaa tuoda vahvemmin osaksi myös yhdyskuntasuunnittelua. Asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa on mahdollista ja kannattavaa yhdistää talouden kasvua tukevat elementit, ihmisten liikkumisen tarve ja työpaikkojen sekä asutuksen sijoittuminen sekä tieto- ja viestintäteknologia tavalla, joka rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Puhdas, fiksu ja toimiva asuinympäristö on paitsi itsessään arvokas asia, se on myös keskeinen terveys- ja viihtyvyystekijä.

Emme yritä olla ennustajia emmekä halua ruveta arvailemaan parhaita sijoituskohteita tai valitsemaan voittajia. Politiikan pitää poistaa esteitä innovaatioilta ja uusien ideoiden kokeilemiselta.

Suomesta voi fiksulla kestävän kehityksen politiikalla tulla kokoaan suurempi vaikuttaja maailmassa. Olemme aiemminkin olleet kansakuntana tunnettuja siitä, että pystymme tuottamaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin. Ei ole mitään estettä sille, ettei näin voisi olla myös tulevaisuudessa kestävän kehityksen saralla.

10 Comments
 1. Matti Halttunen
  15.12.2014 21.30

  Tämä vaikuttaa hyvältä.
  Kestävästi kehittäen syntyy varmemmin myös talouden aktiviteetin lisääntymistä. Vältän tietoisesti käyttämästä talouden [kasvu] nimitystä ko. ilmiöstä.
  Toivottavasti valtakunnassa riittää tervettä kunnianhimoa ja aitoa halua tehdä yhteistyötä.

  Reply
 2. Eeva-Riitta Sorvali
  16.12.2014 10.10

  Aivan pää pyörällä uutistarjottimesta, jossa aseiden kanssa on taas riehuttu jne.
  Emme todellakaan enää haikaile lankarullatehtaan perään.Uutta tulee kaiken aikaa ja mitä vikaa on tässä sähköisessä viestinnässä?Siellä ne hongat saavat yhteyttää symbioosissa muihin tarkoituksiin.Puutarhan harrastajana tiedän, että rajut leikkaukset kiihdyttävät kasvua ja kukintaa.Muttamutta, jos olemme pakotettuja sotimaan l. tuhoamaan saavutetut hedelmät niin siinä ei ole järkeä.Samoin liiallinen verottaminen on verrattavissa sakottamiseen.Jollei ihminen sopeudu vallitseviin olosuhteisiin niin se kehittää ihan itse uutta ja parempaa. Näin on aina ollut.Leipäjonossa palelevat voisivat opetella leipomaan leipänsä.

  Reply
 3. Jouni Pulli
  16.12.2014 12.58

  Alex toteaa aivan oikein, että ”politiikan pitää poistaa esteitä innovaatioilta ja uusien ideoiden kokeilemiselta”, ja politiikan pitää myös tunnustaa tosiasiat. Tällä hetkellä Suomi ei ole menossa kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa vaan kohti yhteiskuntaa, jota vaivaa krooninen kestävyysvaje.

  Yhteiskuntamme varsinkin vanhempi työssä käyvä tai jo eläköityvä ikäpolvi on tottunut väitteeseen ”saavutetuista eduista emme luovu”. Toisaalta olemme usein kuulleet väitteen, että ”vaikeina aikoina työelämässä pitää joustaa” ts. tehdä enemmän työtä vähemmällä korvauksella. Ongelmana tässä väitteessä on, kuka tai ketkä määrittelevät jouston määrän, tarpeellisuuden ja laadun.

  Yhtäkaikki emme päässe kovinkaan pitkälle kasvu-uralle pitäytymällä kestävän kehityksen ihanteessa, ellemme ensin poista jatkuvaa kestävyysvajeen uhkaa. Kestävyysvaje ei muodostu nykyisenlaiseksi uhaksi, mikäli luomme sellaisen toimivan työyhteisön, jossa 70-vuotiaankin terveen kansalaisen kannattaa olla täysimääräisesti töissä ja yli 40-vuotiaaseen työntekijään ei kohdistu ikärasismia hänen etsiessään uusia töitä. Työnteon tulisi olla kannattavaa ja mahdollista kaikille kansalaisille, jotka työtä haluavat tehdä.

  Reply
 4. anneli ojanperä
  21.01.2015 18.31

  Tämä teidän politiikka on kestävää hävitystä. Ettekö tiedä, että kaivokset ovat kaikkei saastuttavimpia laitoksia myös Ruotsissa. Siellä on louhittu jo sata vuotta. Ruotsin Lapissa ovat järvet happamoituneet. Moni kadehtii meidän metsiämme ja puhdasta
  luontoamme. Se ei ole sitä tämän teidän hävityksen takia. Moni ihminen kärsii aivan hirveästi tästä tuhopolitiikasta, jota te ajatte ja tuette. Sähköt annetaan ilmaiseksi kaivoksille ja polttoaineet. Alvit tuloutatte kaikesta niile. Ne ovat vientiyrityksiä jotka vievät rahat, veroja ne eivät maksa tai maksavat vähän. Ne saastuttavat paljon, räjähdysaineet ym. Aivan älyvapaata tämä touhu on, metsämme kuolevat, etenki Lapissa, maa happamoituu, neulaset tippuvat ja puu kuolee pystyyn. Sitäkö te toivotte. Järvet ja joet saastuvat, sekö on perinntö lapsillenne.

  Reply
 5. anneli ojanperä
  21.01.2015 18.33

  Tämä teidän politiikka on kestävää hävitystä. Ettekö tiedä, että kaivokset ovat kaikkei saastuttavimpia laitoksia myös Ruotsissa. Siellä on louhittu jo sata vuotta. Ruotsin Lapissa ovat järvet happamoituneet. Moni kadehtii meidän metsiämme ja puhdasta
  luontoamme. Se ei ole sitä tämän teidän hävityksen takia. Moni ihminen kärsii aivan hirveästi tästä tuhopolitiikasta, jota te ajatte ja tuette. Sähköt annetaan ilmaiseksi kaivoksille ja polttoaineet. Alvit tuloutatte kaikesta niile. Ne ovat vientiyrityksiä jotka vievät rahat, veroja ne eivät maksa tai maksavat vähän. Ne saastuttavat paljon, räjähdysaineet ym. Aivan älyvapaata tämä touhu on, metsämme kuolevat, etenk
  Lapissa, maa happamoituu, neulaset tippuvat ja puu kuolee pystyyn. Sitäkö te
  toivotte. Järvet ja joet saastuvat, sekö on perinntö lapsillenne. toiuvottavasti ymmärrätte mitä olette tekemässä, täällä ainakin ymmärretään.

  Reply
 6. anneli ojanperä
  18.02.2015 07.04

  Kaivosteollisuus tuhoaa metsämme

  Siitäkö se hyvinvointi kasvaa, että maa saastutetaan elinkelvottomaksi ja ihmiset tapetaan pienhiukkasilla.

  Nämä ulkomaiset kaivosyhtiöt kaivavat vuodessa paljon enemmän kuin ennen on kaivettu 30 vuodessa.Valtavat räjähdysainepäästöt, polttoainepäästöt ja prosessin ym. myrkylliset malmin päästöt saastuttavat
  pienen maamme elinkelvottomaksi. Karut havumetsämme ovat erittäin alttiita happamoitumiselle.Pitkäikäiset neulaset vaurioituvat ja pudottavat neulasensa ja puut kuolevat pystyyn. Maa  aavikoituu kuin Afrikan sademetsät, pohjavedet pilaantuvat,
  järvet ja joet happamoituvat, kalat kuolevat. Ruotsin Lapissa järvet ovat happamoituneet. Samoin etelä-Suomessa jo 80-luvulla 5000 pientä järveä happamoitui.  Tutkijat tietävät tämän kaiken mutta vaikenevat, netistä löytyy tietoa.
  Matkailu on Lapin vientituote, siitä erikoinen, että mitään ei lähde täältä ja arvonlisäverotkin
  tilitetään valtiolle. Joulupukki ja poro kuuluvat Lappiin ja se työllistää ja on osa sitä eksotiikkaa mikä viehättää
  myös turisteja. Meillä on kaikki eväät hyvinvointiin, mutta ne viedään meiltä tällä politiikalla.
  Teollisuus käyttää puolet sähköstämme ja kaivokset ja sulatot käyttävät siitä valtaosan.
  Ne maksavat 0.87 senttiä kilovattitunnilta sähköveroa. Muut yritykset ja kansalaiset maksavat
  2,79 snt. Kaivosyhtiöt saavat vielä lisävähennykset tullilaitokselta 85 % sähköstä ja polttoaineiden
  valmisteveroista samalla lomakkeella. Kaiken lisäksi näille ns. vientiyhtiöille tuloutetaan vielä arvonlisäverotkin, niitä
  ei saa verottaja. Maakaasu on täysin verotonta. Valtava sähkön ja polttoaineiden tuonti on näiden kaivosyhtiöiden ja ulkomaisten
  sulattojen ansiota, saasteet jäävät tänne, rahat menevät ulkomaille. Tuulivoimaa tuetaan, että
  kaivosyhtiöt saavat sähköä ja turpeet viedään soiltamme, että tulvat lisääntyvät ja vedet happamoituvat. Uusia siirtolinjoja rakennetaan tuulivoiman ja kaivosyhtiöiden takia ja ne maksatetaan kansalaisilla.
  Jätteitä poltetaan ja uusia jätteenpolttolaitoksia rakennetaan, energiaa kaivosyhtiöille ja dioksiineja
  kansalaisille. Grammalla myrkyttäisi Helsingin asukkaat.Ydivoimaloita pitäisi
  rakentaa lisää, ja uraanit maasta, että saadaan kaivosyhtiöille sähköä. Kaivosyhtiöt ovat vallannet maamme, ja Suomi tukee niitä kaikin tavoin.Suomi
  tekee itsemurhaa.
  Lue netistä: uusi teollinen suomi 1994( suomen suunniteltu tulevaisuus)
  Sähkövero nousi 1.1.2015 eduskunnan päätöksellä 2,35972 sentistä 2,79372 senttiin
  Teollisuudella se ei ole noussut v:sta 2011 senttiäkään. Raskas teollisuus vie rahat veroparatiiseihin, tuloverot valtiolle ovat minimaalisia tai ei ollenkaan.

  Reply
 7. anneli ojanperä
  28.03.2015 05.11

  Kaivosteollisuus tuhoaa elinkeinomme ja lastemme tulevaisuuden.

  Ruotsissa tutkittiin kymmeniä lasteruokatuotteita, vain yksi tuote selvisi puhtain paperein.
  Muut sisälsivät arseenia, lyijyä ja cadmiumia, kaikki ovat tappavia myrkkyjä ja viimeksimainittu
  ei poistu elimistöstä, vaan kertyy sinne, samoinkuin elohopea. Kiinassa 10 % menee hukkaan
  kupari- ja nikkelikaivosten päästämien cadmiumin takia. Suomalaisten miesten siittiötuotanto
  oli heikentynyt huomattavasti lyhyessä ajassa.
  Eikö nämä asiat ole huolestuttavia. Nämä myrkylliset aineet leviävät kaivoksista ja sulatoista ilman ja tulvavesien kautta
  myös pelloillemme. Energiaintensiivinen teollisuus, siis paljon sähköä käyttävä teollisuus
  tuottaa paljon jätettä ja tuhkaa. ”Kadmiumia joutuu ympäristöön ja viljelymaahan teollisuuden, energian tuotannon, jätteiden polton ja liikenteen päästöinä sekä lannoitteiden mukana.”Teollisuuden tuhkaa on alettu levittämään joka paikkaan, myös pelloille ja metsiin . Tuhkaan tiivistyvät radioaktiiviset aineet, myös ne jotka ovat peräisin Tsernobylin ydinvoimaonnettomuudesta. Etelä-Suomen ja Ruotsin metsissä on vielä kymmeniätuhansia
  beguerellejä kilossa haketta ja turve sitoo myös raskasmetalleja ja ne jäävät myös tuhkaan.
  Tuhkaa käytetään betonissa, laatoissa, tiepohjissa, viherrakentamiseen ja sitä kylvetään
  jopa helikopterista maahan. Suoraan sanottuna ihmisä tapetaan näillä pienhiukkasilla.
  Tuhkaa on ruvettu levittämään myös metsiimme STUK:in siunauksella, kilossa saattaa olla kymmeniätuhansia bequerelleja. ei kukaan tiedä kuinka paljon myrkkyjä
  ja radioaktiivisia aineita niissä on. Myös eläinten jatteitä on alettu polttamaan energiaksi ja niistä tehdään lannoitteita. Evira on antanut suosituksen Tuhkalannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P 2O 5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Teollisuuden pitää päästä tienaamaan jätteellä, muutenhan ne joutuisivat maksamaan niistä, ei niitä tuhkakiloja kukaan edes pystyisi valvomaan.

  STUK ja Evirakin ovat näissä tuhotöissä mukana. Puhtaat luonnontuotteemme, marjat,sienet
  ja puut saastutetaan
  energiaintensiivisen teollisuuden takia ja sitä valtiomme tukee kaikin tavoin.

  Reply
 8. anneli ojanperä
  22.05.2015 07.07

  Mikä maa mikä valuutta? Maanpetturien paratiisi.

  Missä maassa me nykyään asummekaan. Upeasta maastamme on tehty kaivosyhtiöiden paratiisi ja meidän helvetti.Ei meidän tarvitse pelätä Putinia ja Venäjää, viholliset ovat paljon lähempänä. Kanadalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset,
  ovat vallanneet maamme ja tuhoavat maamme elinkelvottomaksi ja hallituksemme tukee niitä kaikin tavoin. Uusia lakeja on laadittu vain kaivosyhtiöiden etuja ajatellen.
  Kehitys sanaa käytetään nykyään väärin, se tarkoittaa nykyään hävitystä , se on myös taloudellisesti kestävää tuhoa.
  Näitä kaivoksia ajetaan nyt yleisen edun vuoksi, katsotaan ettei muuta mahdollisuutta ole.
  Matkailu työllistää Suomessa n.140 000 ihmistä, maatalous 50 000, elintarviketeollisuus 25 000 metsätalous 45 000.
  kaivosteollisuus työllistää n. 3500, kaivoksia on pienessä maassamme 50. Kaivokset ovat kaikkein saastuttavimpia laitoksia ja pienhiukkaset tappavat ja sairastutttavat lukemattomia ihmisiä päivittäin. Kaivokset tuhoavat imagomme matkailumaana ja elintarvikkeet saastutetaaan, toisinsanoen työpaikatkin katoavat.
  Meillä on upea, tuhansien järvien kaunis maa. Meillä on mahtavat metsät. Lapissa on Euroopan viimeiset erämaat, upeat tunturit, ja lukuisat vaarat ja valtavat suot niiden alla, jotka pidättävät vettä tulva-aikaan. Meillä oli 2000- luvulle tultaessa Euroopan puhtain ilma ja metsissämme käyskentelee vieläkin n. 190 000 poroa. Meillä on vielä lohi- ja taimenjokia pohjoisessa ja nekin yritetään meiltä viedä.
  Aikoinaan Suomessa on ollut yli 30 lohijokea ja yli 20 on laskenut Itämereen. Nyt Itämereen laskee
  vain kaksi lohijokea Tornionjoki ja Simojoki. Kymijokeen on istutettu lohta, alkuperäinen kanta on kuollut, lisäksi Kymijoen vesistön liete on erittäin dioksiinipitoista, pahempi kuin Itämeressä. Pajalan kaivoksesta on jo metrinen putki laskettu Tornionjokeen ja Kolariin taas suunnitellaan valtavaa kaivosta. Simojoen lohenkin taru on historiaa, jos Suhanko avataan, aluetta
  jo kuivatellaan, puhutaan pienimuotoisesta kaivoksesta. Lupa kuitenkin käsittää n.50 miljoonaa tonnia/v ( se on suurempi kuin Talvivaara). Käytännössä kaikki kaivettu on myrkyllistä jätettä.
  Vain alle kaksi grammaa on platinaa ja palladiumia tonnissa malmia ja kairausten ja koelouhoksen aiheuttamat päästöt ovat jo nostaneet alueen vesistöjen kadmium ja lyijyarvoja. Lyijyä oli jopa 3,3 kg malmitonnissa.
  Lyijy on uraanin ja tooriumin lopputuote. Uraani puolittuu n. 4,5 miljardissa vuodessa, samanikäinen on maapallo, joten uraania on puolet jäljellä eli n. 3 kg/tonnissa.
  Voidaan syystä sanoa, että Suhankoon suunnitellaankin uraanikaivosta. Uraanista jää aina 85 % talteenottamatta ja se on erittäin myrkyllinen ja helposti veteenliukeneva aine. Uraanin hajomistuotteisiin kuuluu raadon, mikä hajoaa neljän päivän aikana 4 kertaa poloniumiksi.. Raadonkaasu lentää 960 km
  10 km tuulella neljässä päivässä. Raadonkaasu nousee myös vedestä ilmaan.
  Poloniumia 10 nanogrammaa hengitettynä ja 50 nanogrammaa nieltynä riittää tappamaan ihmisen ( 1 g = miljardi nanogrammaa).

  Reply
 9. anneli ojanperä
  09.09.2015 22.53

  Oodi kaivosyhtiöille ja eduskunnalle

  Elämme röyhkeiden pelureiden,
  omanedun tavoittelijoiden kulta-aikaa.
  Siinä pelissä ei ole arvoa lapsilla,
  ei luonnolla, metsillä, soilla, järvillä, joilla.

  Sähköyhtiö ahnehtii halpaa vesienergiaa
  kaivokset tarvitsevat paljon volyymia.
  Kalat sukupuuttoon kuolla saa
  ovat lohet, taimenet, harjukset niille vain materiaa.

  Konsultit vääntävät kieroa, puutteellista YVA-tarinaa,
  kaivosyhtiöiden petollista juttua
  Kaivokset täällä vain laajenee,
  myrkkyjä, säteilyä, päällemme satelee.

  Lupaviranomaiset asioita edistää,
  kaivosyhtiöiden leivissä työskentelee.
  Vain valepukki kaalimaataan vartioi,
  hohottaa partaansa, niin että tunturit soi.

  Suokukot, taviokuurnat, sinirinnat, hanhet paetkaa,
  viitasammakot, jokikorennot muuttakaa.
  Merikotkat, kalasääsket, saukot, liito-oravat väistykää,
  tahtoisi Suhangon kaivosyhtiö teidätkin myrkyttää.

  Lohenpoikaset, harjukset, taimenet, siiat, ankeriaat
  mereen kiirehtikää,
  Ruonajoen taimen hyvästelkää.
  Kivaloiden kirkkaat lähteet silmänne sulkekaa,
  myrkkypöly teidänkin päällenne lankeaa.

  Tavilammet ja Pekanlampi maalla peitetään,
  tehtaat tilalle rakennetaan.
  Konttijärvi ja Ahmavaara menetetään,
  avolouhoksilla korvataan.

  Suhankojärveä ja Vaaralampea avolouhokseksi suunnitellaan,
  järvi ja lampi kuivataan.
  Suovalkut, metsänemät, hillat, neidonkengät alkakaa laputtaa,
  Tuumasuolle louhosta tuumaillaan.

  Virkamiehet yksityisen suojelumetsän lakkauttaa saa,
  Ylijoen ja Kotiojan päälle kolmen kilometrin louhosta kaavaillaan,
  uutta jokea kuusi kilometriä kaivetaan.
  Myrkyllisisllä kivivuorilla jokirannat katetaan.

  Vasoma-alue on historiaa luppometsät kaadetaan,
  Metsälakikin on arvoton, 153 kohdetta lopetetaan,
  jos virkamies niin haluaa.

  Pohjavedet ja lähteet pilaantua saa,
  lait ei enää autakaan.
  Naturoilla ei ole virkaa ollenkaan.
  Simojoessa ei enää lohet eikä lapset polskikaan,
  nitraateilla, pienhiukkasilla ja säteilyllä tapetaan.

  Kaivokset valtaherroja miellyttää,
  rikkihapolla ja räjähdysaineilla rikastutaan.
  Maan hiljaiset haudataan, veroparaatiisissa juhlitaan.
  Tällainen arktinen strategia meitä odottaa,
  jos kukaan ei sormeansa nostakaan.
  Tämä aika vaatii ihmisiä toimimaan tai kaikki äkkiä menetetään.

  Reply
 10. anneli ojanperä
  01.11.2015 00.45

  tiedättekö mikä niitä Pohjois-Karjalan miehiä tappoi 70 luvulla. Miehet kuolivat 57 vuoden iässä kun muualla 67. Ei se ruokavaliosta johtunut vaan asbestista. kiitos
  asbestikaivosten. Asbesti on yleinen alkuaine kaivoksilla, sitä on niin kalkkikaivoksilla
  kuin metallikaivoksillakin. Asbesti on yleisnimi kuituisille silikaattimineraaleille. Serpentiinikivissä on sitä vaarallisinta lajia krysotiiliä. Asbesti ei koskaan poistu keuhkoista ja ne lyhyimmät kuidut menevät myös verenkiertoon ja nieltyämme myös vatsaan. Kuidut lentävät pitkiä matkoja kuten pienhiukkasetkin satoja kilometrejä.
  Maassamme on siis 50 kaivosta tälläkin hetkellä joista metallikaivoksia on 12. Suomalaisten omistuksessa on vain kaksi kaivosta. Voi mennä 10 tai 30 vuotta, ennenkuin tajuaa sairastasvansa asbestoosia tai siitä aiheutuvaa keuhkosyöpää. Asialle ei voi kuitenkaan tehdä mitään, asia on vain hyväksyttävä ja ehkä saa korvauksen, ehkä ei. Asbestille altistuneita on maassamme tiettävästi 250 000, noin
  100 kuolee vuosittain asbestin aiheuttamiin sairauksiin.Asbestia on myös metallisulatoilla.

  Reply

Comment

required