Lissabon isännöi viikonloppuna ryppään huippukokouksia. Ensiksi on Naton huippukokous. Sitä seuraa Nato-Venäjä ?neuvoston huippukokous. Sitten on Afganistan ?huippukokous, johon myös Suomi osallistuu. EU ja USA kokoontuvat lopuksi omaan huippukokoukseensa.

Tärkeimmäksi aiheeksi Nato-kokouksessa nousee liiton uusi strateginen konsepti. Afganistan-kokouksessa tehdään puolestaan päätös käynnistää prosessi turvallisuusvastuun siirtämisestä afgaaneille ensi vuonna. Naton ja Venäjän kokouksen otsikoksi nousee vahva myönteinen kehitys niiden välisissä suhteissa.

On myönteistä, että Naton suunta kohti kriisinhallinnan ja kumppanuuksien kehittämistä jatkuu. Yhä muuttuva turvallisuusympäristö ja uudet uhat liittyen proliferaatioon, tietoverkkoturvallisuuteen, terrorismiin ja energiaturvallisuuteen heijastuvat järjestön toiminta-ajatukseen. Turvallisuushaasteiden kokonaisvaltainen käsittely painottuu entisestään, kun järjestöön luodaan pieni kriisinhallinnan siviilitoiminto.

Osallistun kokouksen Afganistan-osuuteen presidentin ja puolustusministerin kanssa. Kokouksessa keskitytään pohtimaan turvallisuusvastuun siirtoa afgaaneille itselleen. Tämän prosessin on tarkoitus käynnistyä tilannekehityksen mukaisesti ensi vuonna. Se ei merkitse nopeata poistumista maasta. Kokouksessa Nato ja Afganistan hyväksyvätkin yhteisen julistuksen pitkän aikavälin kumppanuudesta. Se konkretisoituu erillisessä yhteistyöohjelmassa.

Vielä huomio Naton ja Venäjän neuvostosta. Venäjä on Naton pääsihteeri Rasmussenin prioriteetteja. Suhdekehitys on ollutkin hyvin myönteistä. Tätä osoittaa myös Venäjän ilmoitus osallistua Lissabonin kokoukseen jo kuukausi etukäteen. Yhteistyö on tervetullutta. Tämän päivän turvallisuusuhat ovat yhteisiä. Nato ja Venäjä ovat työstäneet yksissä tuumin arvioita tilannekehityksestä Afganistanissa, terrorismista, merirosvoudesta, luonnonkatastrofeista sekä joukkotuhoaseiden leviämisestä. Onkin entistä selvempää, että Nato ja Venäjä eivät merkitse toisilleen uhkaa vaan ne ovat yhteistyökumppaneita.

Ehdin kokouksen yhteydessä osallistua myös muutamaan erillistapaamiseen. Nyt koneeseen!

Comment

required